Reactie ABS op: Chotelal stelt valuta ter beschikking
25 Mar 2020, 11:11
foto


We hebben heden kennis genomen van uw bericht 'Chotelal stelt valuta ter beschikking van importeurs' en vragen gaarne uw aandacht voor het volgende met betrekking tot de passage: “Hoefdraad deelt mee dat de importen uit China maandelijks 30% uitmaken van de totale importen.”

We gaan er vooralsnog van uit dat de minister zich heeft vergist of foutief is geciteerd door het Nationaal Informatie Instituut (NII). Als de importen uit China maandelijks 30% bedragen, dan moet ook op jaarbasis het aandeel van China 30% zijn en dat is bij lange na niet het geval. Onderstaand de cijfers waarover het Algemeen Bureau voor de Statistiek beschikt vanuit het Douane ASYCUDA bestand (Het betreft dus de handel in goederen. Voor diensten moet u de betalingsbalans van de Centrale Bank hebben).


Algemeen Bureau voor de Statistiek,
Iwan Sno, directeur ABS/GBS Suriname    Advertenties