58 miljoen levens gered sinds 2000 door strijd tegen tbc
24 Mar, 19:14
foto
Microbioloog Ricky Stutgard vraagt op Wereld Tuberculosedag vandaag ook extra aandacht voor deze ziekte.


Wereldwijde inspanningen ter bestrijding van tuberculose (tbc) hebben sinds het jaar 2000 naar schatting 58 miljoen levens gered. Met als thema ‘It’s Time’ (‘Het is tijd’) staan dit jaar de schijnwerpers op het dringend versnellen van de tbc-respons. Daarmee kunnen levens worden gered, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Toch vindt de internationale organisatie dat nog veel te weinig wordt gedaan aan de bestrijding van de ziekte. Hoewel enige vooruitgang is geboekt met betrekking tot de doelstellingen die zijn vastgesteld tijdens de VN-top over tbc in 2018, is de preventieve behandeling van tbc grotendeels genegeerd. Wereldleiders hebben zich ertoe verbonden om tegen 2022 toegang te hebben tot preventieve behandeling van tbc voor ten minste 24 miljoen mensen die contact hadden met personen met actieve tbc en 6 miljoen mensen met hiv. Tot op heden is slechts een fractie van dat doel bereikt, waarbij landen minder dan 430.000 mensen hebben bereikt en 1,8 miljoen mensen in 2018 preventief werden behandeld tegen tbc. 

Ook in Suriname komt tbc voor; de ziekte is endemisch (bij infectieziekten noemt men een ziekte endemisch, wanneer een ziekte blijft voorkomen in een bepaald gebied zonder dat de patiënten de ziekte ergens anders hebben opgelopen). Volgens data van de Paho bedroeg de dekking van tbc-behandelingen van het aantal gemelde / geschatte incidentie) ruim 80% in 2018. In datzelfde jaar was de overlijdensratio (geschatte mortaliteit / geschatte incidentie) 11%. Tbc blijft de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen met hiv. 

Tbc overschaduwd door Coronavirus
Als de WHO aangeeft ‘It’s Time’, dan betekent dit volgens microbioloog Ricky Stutgard dat er nog onvoldoende maatregelen worden getroffen om deze ziekte uit te roeien. “Als alle nodige maatregelen worden getroffen, de juiste voorzorgen worden genomen en medicijnen in voldoende mate ter beschikking staan van degenen die ziek zijn, dan moeten we wel in staat zijn tbc tot het verleden te laten behoren”, zegt Stutgard. Hij stelt dat door de verwikkelingen rond het Coronavirus, welke door de WHO als pandemie is aangemerkt, andere ernstige infectieziekten ondergesneeuwd dreigen te raken. Dat geldt ook voor tbc. 

Jaarlijks wordt op 24 maart Wereld Tuberculosedag herdacht, maar vanwege de Covid19-pandemie is daar haast geen aandacht voor, ook in Suriname. “De kans dat iemand dit jaar aan een verkeersongeval overlijdt is veel groter dan dat die persoon aan Corona sterft: op dit moment zijn er zes mensen geïdentificeerd met het virus, dat nog geen doden heeft geëist, terwijl er al tien verkeersdoden zijn gevallen”, brengt Stutgard in perspectief. 

Vooral seniore burgers beschermen
“We moeten andere infectieziekten niet over het hoofd zien. Afgelopen zondag was het ook Internationale Waterdag, met als thema water en klimaatsverandering, en die zijn haast ongemerkt voorbijgegaan. Maar ook die zaken blijven belangrijk, zij speelden al nog voordat het Coronavirus van zich liet horen”, geeft de microbioloog aan. Stutgard zegt de ernst van de Coronapandemie niet te willen bagatelliseren, maar wijst er wel op dat Covid-19 relatief minder mensen doodt dan andere infectieziekten. 

“En in de meeste gevallen zijn het seniore burgers, omdat hun weerstand, hun immuunsysteem, achteruit gaat. Als we ook ervoor zorgen dat we onze ouderen, onze seniore burgers beschermen en beveiligen, dan gaan we zien dat binnen no time het virus gaat afnemen en verdwijnen. Als je geïnfecteerd wordt en je wordt beter, dan is de kans heel groot dat je immuun wordt, waardoor je niet meer geïnfecteerd kan worden en daardoor anderen uiteindelijk ook niet meer kunt infecteren. Coronavirus is nu inderdaad hot item, we kennen het nog niet en we maken ons zorgen erover, maar het gevaar is dat je daardoor andere aandoeningen verwaarloost. En dat is juist niet goed”, stelt Stutgard.


Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July