Reactie: De Nederlandse Taal
12 Feb, 22:39
foto


Het Nederlands is inderdaad de taal die wijdverspreid in ons land wordt gesproken, met dien verstande dat in ons land al vanaf 1667 een variant op die taal wordt gebezigd. Namelijk het Surinaams-Nederlands (SN), welke zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld uit het Nederlands en de meer dan twintig andere talen die tot op heden in Suriname worden gesproken. Dit is een natuurlijk proces, dat iedere taal ondergaat. Talen leven, het Nederlands leeft. En precies om die redenen spreekt men al decennia lang niet meer van het Algemeen Beschaafd Nederlands, doch wel van het Algemeen Nederlands. Noch in Nederland zelf, noch in België wordt de term 'beschaafd' nog gehanteerd. Immers wie bepaalt wat beschaafd is? De sprekers van die taal ja!

Het SN beïnvloedt ook het Algemeen Nederlands, dat met name in Nederland wordt gesproken. Sinds 2005 is het Nederlands (in het Groene Boekje met daarin de woordenlijst van het Nederlands) met meer dan 500 SN-woorden verrijkt. Deze woorden geven, zoals woorden in elke taal, een stukje van onszelf weer, ze vertellen iets over onze diverse Surinaamse culturen die we moeten koesteren. Zoals  overzee Sinterklaas en Zwarte Piet een deel zijn van de Nederlandse cultuur, zo zijn SN-woorden als winti (een god) en winti (religie) een deel van ons. Ze vertellen iets over ons. Evenzo het SN-woord roti bijvoorbeeld. 

Een stuk ingewikkelder zijn begrippen als aanmelden. Hiervoor worden bijvoorbeeld door Encyclo.NL (een door neerlandici erkend medium) veertien (14) betekenissen voor het woord gegeven. 1) Aandienen 2) Aankondigen 3) Aanmonsteren 4) Als lid opgeven 5) Bekendmaken 6) De komst of aanwezigheid melden van iemand 7) Inschrijven 8) Inschrijving 9) Intekenen 10) Opgeven 11) Opgeven als gegadigde 12) Subscriberen 13) Zich aandienen 14) Zich opgeven. De juiste betekenis van een woord moet vanuit de context waarin dat woord is gebruikt, worden gezocht. Dat gaat ook zo met het begrip afschrijven.

Voor wat het begrip afschrikken of schrikken betreft, is het onduidelijk over welke van de twee het in het artikel gaat. De schrijver haalt ze door elkaar en beide begrippen hebben in de context waarin ze gebruikt worden een eigen betekenis.
Doordat de taal leeft, veranderen er steeds allerlei woordvormen en betekenissen. We schrijven nu cadeau en geen kado. Onder invloed van mensenrechten en gendergelijkheid spreken we thans van een directeur, ook al betreft het iemand van het vrouwelijke geslacht. Wat niet is veranderd, zijn bijvoorbeeld lidwoorden. Deze zijn nog steeds de en het als een bepaald lidwoord en een als onbepaald lidwoord. We zeggen al eeuwen bijvoorbeeld het onderwijs en nimmer de onderwijs. Hoewel er stemmen opgaan om alle lidwoorden uit het Nederlands te gooien… Wie weet gebeurt dat ooit eens ja. 

Wat wel is veranderd, is de schrijfwijze van afkortingen. Vroeger werd Meer Uitgebreid Lager Onderwijs afgekort met M.U.L.O. Door inburgering (lang, continu en veelvuldig gebruik van een woord) verdwenen de punten en werd de afkorting MULO, om vervolgens Mulo te worden. Thans schrijven we mulo (zonder hoofdletters en zonder punten). We zeggen anno 2020 nog steeds het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, omdat onderwijs als het enige zelfstandige naamwoord in de afkorting voorkomt. 

Verder is het belangrijk te vermelden dat vanwege het gebrek aan sturing vanuit de overheid er geen eenduidige beoordeling is in het onderwijs. De ene leerkracht zal ‘Ik zal zien als ik kom’ fout rekenen, anderen zien het door de vingers. Het moet zijn: ‘Ik zal zien of ik kom.’
De taal leeft, het Algemeen Nederlands leeft, het Surinaams-Nederlands leeft ook. Gelukkig maar!

Mevr. E. Tjan Away,
voorzitter SVN
Contactinfo: 872 9704, suvn.1995@gmail.com