VSB kan zich terugvinden in advies tripartiet overleg
15 May 2011, 19:00
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter VSB


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) kan zich terugvinden in het advies van het tripartiet overleg. Volgens Ferdinand Welzijn, voorzitter van de VSB was het advies voorspelbaar. Het bedrijfsleven en de vakbeweging kunnen zich niet terugvinden in de wijze waarop de regering de fiscale en monetaire maatregelen wil doorvoeren. Dit zei Welzijn zondagmiddag in het programma 'Welingelichte Kringen' op Radio ABC.

Welzijn zegt dat het niet zo is dat VSB geen contact heeft met de regering. Via Suriname Business Forum (SBF), het ministerie van Arbeid en Handel en Industrie is er dagelijks contact. Veel van de zaken die met het bedrijfsleven te maken hebben, worden besproken. De VSB heeft besloten niet deel te nemen in het tripartiet overleg omdat gekozen wordt voor de Sociaal Economische Raad. De werkgeversorganisatie heeft ook moeite met de participatie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken namens het bedrijfsleven.

De VSB richt haar inspanningen op drie belangrijke speerpunten:

1.Welke bijdrage kan er geleverd worden om het exportvolume te vergroten en de exportwaarde te verbreden. In Suriname dragen slechts drie bedrijven bij aan meer dan 90 procent van de exportwaarde. Het verbreden van de basis is noodzakelijk. "De agrarische sector heeft voldoende potentie. Professionalisering, het verder doorvoeren van industrialisatie binnen de agrarische sector is van groot belang. Ook in verband met de opkomende voedselschaarste zullen wij niet alleen met de mond maar ook in daden bewijzen dat wij iets van dit land willen maken", zegt Welzijn.

2.VSB wil ondernemingen stimuleren om door vernieuwde werkpatronen de arbeidsproductiviteit te verbeteren. Het clusteren van bedrijven door trainingen aan te bieden specifiek gericht op het efficienter werken.

3. Het meehelpen een bijdrage leveren aan het creëren van een goed investeringsklimaat. Het aantrekken van buitenlands kapitaal. "Het ontwikkelen van een goed investeringsklimaat is van enorm groot belang. Dit laatste speerpunt is erg verweven omdat er meerdere aspecten hier komen bij kijken. Ik maak onderscheid in aspecten die binnen onze eigen invloedssfeer liggen en zaken waarop wij als bedrijfsleven organisatie geen enkele invloed hebben", zegt Welzijn.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January