President Bouterse: Cubanen krijgen geen politieke status
21 Jun 2017, 00:33
foto
President Desi Bouterse geeft onomwonden aan dat de Cubanen geen politiek asiel zullen krijgen. (Foto: Raoul Lith)


"Cuba is een bevriende natie. Wij gaan geen politiek asiel verlenen aan mensen die denken hier spelletjes te komen spelen." Dit zei president Desi Bouterse gisteren in De Nationale Assemblee. Een groep Cubanen wil politiek asiel en vraagt al enige tijd aandacht voor hun probleem. Er wordt actie gevoerd bij het Rode Kruis.

De zestien personen zijn zeven maanden geleden naar Suriname gekomen. Ze willen politiek asiel omdat ze geïntimideerd zouden worden door de Cubaanse regering. De actie is tot nu toe bij het Rode Kruis gevoerd omdat ze van deze instantie bemiddeling verwachten.

De president zei dat de juiste juridische status van de mensen die politiek asiel vragen, zal worden vastgesteld. Zij zullen teruggestuurd worden naar het land van herkomst. "Maar zij krijgen geen politiek asiel," benadrukte het staatshoofd tot twee keer toe in De Nationale Assemblee.

Minister Ferdinand Welzijn, die waarneemt op Buitenlandse Zaken, beantwoordde een vraag die gesteld was over de Cubanen. Hij merkte op dat het proces van de status van de Cubanen vast te stellen, in gang is. Nadat de werkelijke status bekend is, zullen zij - als illegaal gebleken - volgens de minister het land worden uitgezet. Dit is de normale procedure. Hierna vulde de president aan dat zij geen politieke status gaan krijgen.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April