"Financiële wantoestanden" regering-Venetiaan in kaart gebracht
28 Dec 2010, 16:00
foto


De raad van ministers heeft een commissie ingesteld die vermoedelijke "financiële wantoestanden" onder de regering-Venetiaan/Sardjoe in kaart moet brengen. Deze commissie staat onder leiding van minister Wonnie Boedhoe van Financiën. Dat heeft ze vandaag gezegd tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assembee. De vergadering was een voortzetting van een discussie over het leningenplafond van de overheid.

Volgens de bewindsvrouwe heeft de vorige regering ontelbare diensten ingehuurd en werken uitgevoerd, "voor enorme bedragen", zonder een financieel comptabele procedure. "De rekeningen duiken plots op; deze regering moet ze betalen."
De commissie die deze rekeningen onderzoekt, zal een rapportage daarvan aanbieden aan de Nationale Assemblee.

Minister Boedhoe zegt dat ze niet alleen is gestuit op een overschrijding van het leningenplafond door de vorige minister van Financiën, maar dat er bovendien "sprake is van corruptie in het ambtenarenapparaat". Die gaat volgens haar zo ver dat directeuren en ambtenaren opdrachten hebben gegeven aan particulieren om diensten uit te voeren. Ook zou er sprake zijn van hoge ambtenaren die wederdiensten eisen in ruil voor het verschaffen van opdrachten.
Minister Boedhoe doet een dringend beroep op het publiek, het bedrijfsleven en haar collega-ministers om niet rechtstreeks zaken te doen met ambtenaren. Zij heeft vandaag het parlement gevraagd zo snel mogelijk de anticorruptiewet op de agenda te brengen.

Boedhoe zegt dat de corrupte ambtenaren moeten worden opgespoord en aangepakt. Het systeem van betalen bij de overheid is niet transparant en corruptiegevoelig. Boedhoe zegt dat governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank overweegt artikel 18 van de Bankwet te schrappen, om de gemeenschap beter te beschermen.

De minister schetste een beeld van de opbouw van de binnenlandse schuld. Daarin zijn gemaakte schulden met een cediteurenmarge van 90 dagen nog niet als schuld opgenomen. Die worden pas op de 91-ste dag aangemerkt als korte- termijnschulden. Boedhoe zegt dat dit soort schulden nog stijgt. Het zal de regering ruim drie jaar kosten om de gemaakte schulden van de voorgaande regeringen, sinds 2000, af te betalen.

Minister Boedhoe zegt dat voor niet uitgevoerde werken, waarvoor opdracht is gegeven door de vorige regering en die nu plots opduiken die van de financiële last van de regering worden gehaald. Een voorbeeld hiervan is dat zonder enige comptable procedure het gebouw van Financiën moet worden geschilderd in 2011. “Wij hebben dat niet gevraagd”, zegt Boedhoe. Aan het bedrijfsleven dat werken heeft uitgevoerd en nog steeds uitvoert in opdracht van de vorige regering geeft Boedhoe de verzekering dat die opdrachten betaald zullen worden.


Foto: Minister Boedhoe vanmorgen in de Nationale Assemblee.
Advertenties

Friday 20 May
Thursday 19 May
Wednesday 18 May