Pleidooi voor verbetering zorg zwangerschap en geboorte
26 Nov 2016, 05:26
foto
Minister Patrick Pengel, ambassadeur Ernst Noorman en overige aanwezigen op het Perisur eindsymposium.


Het landelijk uitvoeren van nieuwe interventies rond zwangerschap en geboorte is een noodzaak. Hiervoor is woensdag indringend gepleit tijdens het eindsymposium van Perinatale Interventies Suriname (Perisur). Er zijn drie nieuwe zorgprogramma’s ontwikkeld op het gebied van preconceptiezorg, het Samen Zwanger zorgmodel en de perinatale audits.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid was aanwezig bij de eindpresentaties over de resultaten van het Perisur project. Hij verklaarde zich een enthousiast voorstander van preventieve maatregelen om te zorgen voor veilige zwangerschappen en gezonde geboorten in Suriname. De minister is zich ervan bewust dat het relatief hoge babysterftecijfer van Suriname gauw omlaag gebracht moet worden. Hij erkent dat het in deze financieel moeilijke tijd niet mogelijk is om overal dure neonatale intensive care units op te zetten. Hij vindt het daarom extra belangrijk dat de voorbereiding op de zwangerschap en de bevalling, optimaal is. Hij gaf aan dat wij er met zijn allen aan moeten werken dat de aanstaande moeder in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeert. De prenatale controles moeten op tijd geschieden, waardoor mogelijke risicofactoren goed in beeld zijn. Zorgprofessionals moeten optimaal getraind zijn. Deze zaken kosten relatief weinig geld, maar leveren veel betere resultaten voor de zorg op, stelde de minister.

De ambassadeur van Nederland, Ernst Noorman, onderstreepte het belang van twinningsprojecten voor het bijeenbrengen van Surinaamse en Nederlandse partners. Door de historische band zijn er altijd wel contacten tussen organisaties in beide landen en vooral op het gebied van de gezondheidszorg valt er veel te leren van elkaar. Vandaar dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland deze twinningsfaciliteit heeft gefinancierd. De resultaten hiervan zijn overwegend positief en daarom hoopt de ambassadeur dat er volgend jaar een vervolg komt op deze faciliteit.

Inspanningen
Symone Detmar van TNO Leiden, een van de initiatiefnemers van het Perisur project, verklaarde dat ook in Nederland hard gewerkt wordt aan betere resultaten op het gebied van zwangerschap en geboorte. Ze is blij om deze inspanningen ook in Suriname te ervaren. Projectleider Ashna Hindori-Mohangoo informeerde de aanwezigen dat ongeveer 20% van de zwangerschappen in Suriname een ongunstige geboorte-uitkomst heeft en dat ongeveer 4% van de baby’s komt te overlijden vóór of kort na de geboorte.

Themacoördinator Liza Sheombar legde uit dat middels preconceptiezorg de aanstaande moeder zich beter kan voorbereiden op een veilige zwangerschap. Verloskundige Griselda Vliet gaf de vele positieve ervaringen mee van het Samen Zwanger zorgmodel, waarbij zwangere vrouwen in groepsverband en op interactieve wijze worden begeleid door verloskundigen. De hechte banden die ontstaan tussen de zwangere vrouwen onderling spreken boekdelen over de succesformule van dit zorgmodel. Malthy Sietaram, gynaecoloog in het Diakonessenhuis, beschreef de stappen van een perinatale audit, waarbij het leren uit eventuele substandaard factoren, centraal staat.

De voorzitter van de Perisur Stuurgroep, Manodj Hindori, tevens algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, toonde zich uitermate verheugd met de positieve uitkomsten van het Perisur project. Het project is uitgevoerd in St. Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal. Hij vindt dat de interventies hun meerwaarde duidelijk hebben aangetoond en wil ze daarom uitrollen naar alle ziekenhuizen en eerstelijns instellingen. Hij zal zich inzetten dat dit in goede samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid zal geschieden.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June