Abdoel: Deelname Staatsolie in goudmijn 'meesterlijk plan'
08 Oct 2014, 06:00
foto
Assembleelid Amzad Abdoel (Mega Combinatie/NDP)


De wijze waarop de regering gekozen heeft om te participeren in de goudmijn die in het Meriangebied opgezet wordt, is een meesterlijk plan. Door Staatsolie, via een dochteronderneming, te laten investeren in Surgold, zorgt de regering dat de gedachtegang van actieve participatie volledig tot haar recht komt en tegelijkertijd dat de macro economische stabiliteit op geen enkele wijze in gedrang komt. Staatsolie is het enige Surinaamse bedrijf met kennis om het beste uit deze gouddeal te halen.

Dit vindt assembleelid Amzad Abdoel (Mega Combinatie/NDP) over de mededeling dat niet de Staat maar Staatsolie de 25% participatie invult in de goudmijn, die opgezet zal worden door Surgold, een dochteronderneming van Newmont. De politicus merkt tegenover Starnieuws op dat Staatsolie al dochterondernemingen heeft waarmee het bedrijf zich nationaal en internationaal heeft bewezen. Door via Staatsolie te participeren voorkomt de regering dat er druk ontstaat op de overheidsfinanciën door stijging van de staatsschuld. Hierdoor komt ook een van de grootste geplande uitgaven op de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar van 2014 te vervallen, waardoor er meer geld vrij gemaakt kan worden voor andere beleidsmaatregelen. Het betekent volgens Abdoel dat het goede financieel-monetair beleid verder gecontinueerd zal worden zonder het nemen van extra risico's.

Door gebruik te maken van de kennis, expertise en kunde die Staatsolie in huis heeft, kan via dit bedrijf een extra dimensie gegeven worden aan verdere ontwikkeling van de overheidsfinanciën. "In een situatie waarbij wij alles op eigen kracht realiseren en financieren is dit een unicum. Het zorgt ook dat er een stukje spreiding van risico's ontstaat", meent Abdoel.

Over de stijging of daling van de internationale prijzen, stelt het assembleelid dat zowel de prijs van olie als goud van tijd tot tijd schommelen. "Dat wil niet zeggen dat wij als land geen uitdagingen moeten aangaan. Ontwikkeling op zich is een uitdaging. Het betrekken van een staatsbedrijf erbij is een stukje ontwikkeling van het land zelf. Bovendien heeft Staatsolie ook te maken met schommelingen van olieprijzen op de wereldmarkt. Het bedrijf heeft ervaring en weet dus hoe om te gaan in zulke situaties", benadrukt Abdoel. Hij vindt dat "wij niet naar een situatie moeten gaan als in de bauxietsector. De lessons learned uit deze sector moeten onze ogen openen. Daarom verwelkom ik dit besluit van de regering".
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September