Bouterse presenteert in onvrijheid geboren samenraapsel
01 May 2012, 04:00
foto
Ludwich van Mulier


In Paramaribo wordt officieel op 5 mei de vloer aangeveegd met het parlementaire stelsel. De president van Suriname maakt zijn eigen wetten en maakt geen nationaal beleid via het parlement. Er vindt geen discussie plaats over belangrijke onderwerpen. Zo heeft de president zonder verantwoording af te leggen aan het volk zijn coalitie gewijzigd en personen en partijen zonder pardon geschrapt. Zijn dictatoriale daad wil hij presenteren op 5 mei, de dag dat de wereld de vrijheid viert die- mede door Surinaamse solidariteit met de geallieerden- verworven is door dictator/fascist Adolf Hitler in 1945 gezamenlijk te verdrijven.

Desi Bouterse staat onder druk van groeiend volksverzet tegen zijn autoritair leiderschap, vanaf de geslaagde protestdemonstratie op 10 april jongstleden, van duizenden Surinamers die behoren tot de ruggengraat van de maatschappij. De geplande demonstratie op 5 mei is ook bedoeld om eventueel protest tegen zijn zogenaamde reshuffling bij voorbaat in te dammen. De president stelt zich niet op als de vader des vaderlands, maar uit heftige kritiek op de organisatoren van de geslaagde protestdemonstratie; die hij schertsend de 'Choennié ‘s' noemt en veegt de vloer aan met nationale en internationale kritiek op zijn bewind.

Vrije meningsuiting in gevaar
Het badinerend spreken over de critici van zijn bewind, door de president, is de opmaat naar een grimmige sfeer in het land. Velen doen er het stilzwijgen toe uit vrees voor hun baan of voor rancune van loyalisten uit de regeercoalitie, die duistere opdrachten schijnen te krijgen. De opgelegde zwijgzaamheid en zelfcensuur is publiek geheim en dreigt uit de hand te lopen omdat burgers eigen rechter spelen. De voorbeelden zijn talrijk, maar een recent voorval waarbij populaire journalisten na een kritisch tv-programma door gewapende onbekenden met de dood werden bedreigd, heeft een angst schok door de samenleving heen doen gaan.

Ongeschoolde overheidsfunctionarissen die met media-werk belast zijn doen er een schepje bovenop door de openbare discussie te polariseren en te intimideren. Nu hebben ook jongeren het initiatief genomen voor hun mening uit te komen en hebben op 5 mei a.s. ook een demonstratie tegen de amnestiewet georganiseerd op het Valliantsplein in het hart van Paramaribo. Hoewel de jongeren hun datum eerst gekozen hadden, lijkt het verstandig om mede uit respect voor de viering van de dag der vrijheden, de geplande betoging af te gelasten. De betoging zal als een provocatie worden opgevat en alleen koren op de molen van de aanhang van de president zijn. De jongeren die tegen de amnestiewet zijn, verdedigen een internationaal recht en een anti-corruptie-moraal. Hun proteststem komt het beste tot uiting in een betoging die gericht is op de burgerlijke veiligheid, grondrechten en vrijheden in Suriname. Zij dienen zich nationaal op te stellen en zich ook te richten op de aanhang van de NDP, andere regeringspartijen en de uit het machtscentrum verwijderde personen en partijen, naast de groepen die reeds succesvol hebben geparticipeerd in de demonstratie van 10 april j.l..

Deze tweede jongerendemonstratie zal een grotere impact hebben in binnen- en buitenland en wordt reeds succesvol via de sociale media gemonitord. De nieuwe gereshuffelde regeerploeg is een resultaat van rancune, gesteggel, chantage, roddel, koehandel, en nepotisme en heeft de regering intern officieel verdeeld. De gevolgen zullen niet uitblijven. De uit de boot gevallen politici hebben het regeerdraagvlak als neveneffect verkleind, en zullen zich onvermijdelijk aansluiten bij de groeiende parlementaire en buitenparlementaire oppositie tegen de politieke (non) koers van president Desi Bouterse. De president doet het land Suriname een internationale blunder slaan door op een internationale feestdag 5 mei a.s. de aandacht te verleggen naar zijn persoonlijk politieke ego. Een regering die niet deugt, moet gewoon volgens internationaal gebruik plaats maken voor een nieuwe regering. Het parlement had over de 'reshuffling' echter niets te zeggen, wat tekenend is voor zijn uitgeholde status.

Ludwich van Mulier, 1 mei 2012. ANS persbureau.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November