Pollack: Zuidwest moet ook trekpleister worden
11 Nov, 20:38
foto
Districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuidwest. (Foto: Yvanka Ozir-Awailame)


“Paramaribo Zuidwest staat bekend als ‘gangster presi’ en ik wil het imago van hier veranderen, daarom ben ik vrij in het uitgeven van de bermen”. Dit antwoordt de districtscommissaris (dc) van Paramaribo Zuidwest, Remy Pollack, om een reactie gevraagd op de uitgifte van de bermen aan ondernemers tegenover Starnieuws. De uitgifte is door het ministerie van Regionale Ontwikkeling aangehouden, nadat grote delen van de samenleving hiertegen hebben geprotesteerd.

“We hebben al gesprekken gehad met alle actoren, zodat iedereen zijn visie geeft. We moeten gaan werken aan de verscherping van de voorwaarden”, verduidelijk de dc de huidige stand van zaken over de uitgifte van de bermen. “We willen het ondernemerschap stimuleren. Als je wilt ondernemen, moet je geld hebben en om een plaatsje te huren, betaal je daar 300 tot 400 US dollar. Wij willen startende ondernemers helpen en het commissariaat verdient er wat aan”.

Pollack begrijpt de protesten vanuit de samenleving en geeft haar aan de ene kant gelijk. “De bermen zijn een uitvlucht voor het verkeer als er iets mocht gebeuren. We kloppen het af. Tot nu toe is er niets gebeurd”. Over de situatie aan de Lalarookhweg vertelt de dc het volgende: “Hier zou men meer naar achteren gaan, de trens zou gedicht worden. Maar om het heel stuk daar te dichten was in de orde van US$ 350.000. En het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) heeft aangegeven dat het geen prioriteit nu heeft”.

Op de vraag hoe dat moet met de ondernemers die nu al activiteiten op de bermen ontplooien, wanneer de vergunningsvoorwaarden worden aangescherpt, zegt Pollack dat de zij niet nagelvast mogen bouwen. “Wanneer de Staat het terrein nodig heeft, moeten we het bouwwerk weg kunnen halen. Daarom krijgen ze toestemming voor een jaar met optie tot verlenging. Een andere voorwaarde is dat het betegeld moet worden, het moet er mooi uitzien. We willen geen dingen meer met vier palen en een zinkplaten dak, je moet iets degelijks neerzetten”, benadrukt Pollack.

“Wij geven geen bouwvergunning, dat doet Openbare Werken. Wij geven toestemming dat jij gebruik mag maken van de berm. Als ze iets willen bouwen moeten zij hun bouwtekening indienen bij OW en die gaat bepalen of zo een gebouw daar neergezet kan worden. En op welke afstand van de weg dat moet gebeuren”.

Voor het mogen ontplooien van ondernemingsactiviteiten op de bermen, ontvangt het districtscommissariaat minimaal SRD 250 per maand, berekend over een lengte van 0 tot 4 meter. Dit geld gaat in het districtsfonds en de bedragen zijn vastgelegd in een ministeriële resolutie van de ministeries van Financiën en Regionale Ontwikkeling.

Yvanka Ozir-Awailame

Friday 24 May
Thursday 23 May
Wednesday 22 May