Pleidooi voor betere waardering zorgwerkers
17 May, 20:32
foto


In Suriname, zoals in veel andere landen, zijn zorgwerkers de ruggengraat van de samenleving. Ze bieden niet alleen medische zorg, maar ook emotionele steun en menselijke verbinding aan degenen die het meest kwetsbaar zijn. Toch worden ze vaak ondergewaardeerd en geconfronteerd met uitdagingen die hun vermogen om effectieve zorg te bieden belemmeren.

In dit artikel zullen we de noodzaak benadrukken van een verbeterde waardering voor zorgwerkers in Suriname, met speciale aandacht voor het tegengaan van braindrain, het centraliseren van de menselijke factor in de zorg, en het creëren van goede randvoorwaarden voor hun werk.

Tegengaan braindrain

Een van de meest dringende kwesties waarmee de gezondheidszorg in Suriname wordt geconfronteerd, is de braindrain van gespecialiseerde krachten. Hoogopgeleide zorgprofessionals verlaten het land op zoek naar betere kansen in het buitenland, waardoor een kritiek tekort aan deskundigheid ontstaat. Dit heeft een verwoestend effect op de kwaliteit van de zorg en de toegang tot essentiële diensten voor de bevolking.

Om dit fenomeen aan te pakken, moeten we investeren in programma's die hoogopgeleide professionals aanmoedigen om in Suriname te blijven en hun expertise hier te gebruiken. Dit kan worden bereikt door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning voor professionele groei.

Centraal stellen mens in de zorg

Het is van cruciaal belang om de mens die zorg verleent centraal te stellen in het gezondheidszorgsysteem. Zorgverleners worden vaak geconfronteerd met overmatige werklast, lange werktijden en ontoereikende middelen, wat kan leiden tot burn-out en verminderde kwaliteit van zorg.

Door te investeren in een cultuur van waardering, erkenning en ondersteuning, kunnen we zorgverleners helpen om hun werk met passie en toewijding te blijven doen. Dit omvat niet alleen het bieden van adequate salarissen en beloningen, maar ook het creëren van een ondersteunende werkomgeving, inclusief psychologische ondersteuning en toegang tot faciliteiten voor professionele ontwikkeling.

Goede randvoorwaarden en investeringen
Naast het verbeteren van de beloning en ondersteuning van zorgwerkers, is het essentieel om te investeren in goede randvoorwaarden voor hun werk. Dit omvat het verstrekken van hoogwaardige medische apparatuur en voorzieningen, het verbeteren van de infrastructuur van gezondheidszorginstellingen en het waarborgen van voldoende voorraden medicijnen en benodigdheden.

Een goede verdeling van de staatsbegroting is nodig om deze investeringen mogelijk te maken. De regering moet erkennen dat de gezondheidszorg een prioriteit is en voldoende middelen toewijzen om ervoor te zorgen dat zorgwerkers de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Mens centraal in besluitvorming
Tot slot is het van cruciaal belang dat de stemmen van zorgprofessionals worden gehoord en gerespecteerd in het besluitvormingsproces. De Surinaamse Partij van de Arbeid pleit voor een benadering waarbij de mens centraal staat in alle aspecten van de gezondheidszorg, van beleidsvorming tot uitvoering.

Het is tijd voor zorgprofessionals om actief betrokken te zijn bij het vormgeven van de toekomst van hun sector. Door samen te werken en zich te organiseren, kunnen ze een krachtige stem zijn die positieve veranderingen teweegbrengt voor henzelf en voor de gemeenschappen die ze dienen.

Het is nu tijd voor een betere waardering van zorgwerkers in Suriname. Door braindrain tegen te gaan, de mens centraal te stellen, te investeren in goede randvoorwaarden en de betrokkenheid van zorgprofessionals te vergroten, kunnen we een gezondheidszorgsysteem creëren dat rechtvaardig, effectief en duurzaam is.

Drs Rewat Rajiv
Kaderlid Surinaamse Partij van de Arbeid

Advertenties