Collectief zorgverleners: Verklaring onverkort van kracht
17 Aug, 05:41
foto
De verschillende organisaties aangesloten bij het collectief van zorgverleners.


Het collectief van zorgverleners blijft achter de verklaring die is uitgegeven op 11 augustus staan. Het collectief vindt dat de Zorgraad niet deskundig is en met natte vingerwerk bezig is. Er zijn tarieven gepresenteerd zonder de nodige onderbouwing, stelt het collectief.

De tweede reactie van het collectief:
"Hierbij delen alle zorgverleners in Suriname mede dat de verklaring, die na de Openbare Vergadering van de Zorgraad d.d. 11-8-18 door hen is afgegeven, onverkort van kracht is. Sterker nog, tijdens die vergadering bleek niet alleen de deskundigheid bij de Zorgraad te ontbreken, maar waren ook de presentaties van die zijde van een zeer bedenkelijk niveau. Er werden zonder cijfermatige onderbouwing verscheidene onjuiste stellingen geponeerd om te komen tot nieuwe tarieven. Kortom natte vingerwerk.

Ons advies blijft om de Wet Tarieven Gezondheidszorg alsnog af te kondigen en de betreffende bepalingen in de Zorgwet te herzien. In deze wet over de tarieven wordt namelijk concreet aangegeven welke deskundigen erbij betrokken dienen worden.

Een ander zorgpunt is dat de regering en de Zorgraad zich nog steeds laten adviseren door de concipiënten van de Zorgwet, welke zoveel problemen heeft teweeg gebracht binnen de Gezondheidszorg. Dat ook deze concipiënten niet berekend zijn op hun taak blijkt uit de vooringenomenheid tijdens deze Openbare Vergadering, waarin zij stelden dat de dienstverleners voorstanders van een open eind financiering zouden zijn. Deze zelfde personen hebben toegestaan dat een verzekeraar in de eerste 2 jaar na de invoering van de Zorgwet SRD 200 miljoen heeft kunnen onttrekken aan de zorg.

Ook de insinuerende opmerkingen zijdens de Zorgraad dat de dienstverleners teveel zouden verdienen, is geenszins bevorderlijk voor de samenwerking. Ook hierin kan de Wet Tarieven Gezondheidszorg juist een oplossing brengen. De dienstverleners zijn niet verantwoordelijk voor de open eind financiering, maar worden er juist mee geconfronteerd wanneer ze beginnen te werken.
Open eind financiering wil zeggen dat de kosten ongecontroleerd kunnen stijgen, waardoor vooraf geen goede calculaties met betrekking tot de kosten gemaakt kunnen worden.

De afgelopen jaren hebben wij vaker aan de verzekeraars en met name ook aan het SZF, aangegeven dat wij van mening zijn dat verzekeraars en ook het SZF niet behoren mee te werken aan inningen die - al dan niet systematisch - niet correct zijn. Niemand is meer verschuldigd dan hij overeengekomen is om te betalen. Door consequent toch meer te betalen dan men verschuldigd meent te zijn, werkt men in de hand dat het systematisch wordt gecontinueerd, iets, waarvoor zo vaak van de zijde van de VMS gewaarschuwd is. De vraag is dan ook wat het belang van de betaler is om dit in stand te houden?! En nu de (financiële) nood aan de man is, wijst men naar de dienstverleners terwijl men al die jaren “zorgeloos" is blijven doorbetalen, terwijl men (bij het SZF) toen al wist hetgeen men nu naar voren brengt met betrekking tot degenen die te veel zouden hebben gedeclareerd!"

Het collectief van zorgverleners:
De Vereniging van Medici in Suriname
De Vereniging van Apothekers
De Surinaamse Tandheelkundige Vereniging
De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie
De Vereniging van Logopedisten in Suriname
De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen
De Surinaamse Vereniging van Diëtisten
Ergotherapeuten
Huidtherapeuten