NDP herdenkt het leven van Frank Leeflang
16 May, 03:14
foto


Verdiept u zich in uw eigen ziel, opdat u niet door droombeelden of valse voorspiegelingen het spoor bijster raakt, in een wereld waarin bedrieglijke schijn en onoprechtheid, werkelijkheid en oprechtheid vaak ternauwernood van elkaar te onderscheiden zijn!  Woorden uitgesproken door Franklin Juliaan Leeflang. Een KAMERAAD en strijder van het eerste uur. Een advocaat die onder de meest moeilijke omstandigheden, zijn afgelegde ambtseed als advocaat trouw bleef.

Met diepe droefheid delen wij het heengaan mee van onze kameraad en medestrijder Mr. Franklin (Frank) Leeflang op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Kameraad Leeflang was oud vicepremier van ons land, gewezen minister van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van het ministerie van Justitie en Politie en oud-ambassadeur van Suriname in Brussel bij de ACS-staten. Verder heeft hij in de advocatuur en het ondernemerschap zijn sporen verdiend. Kameraad Leeflang was een ware patriot en toegewijd strijder voor de belangen van ons land en volk. Alhoewel hij zich altijd bescheiden opstelde is ook bekend van hem dat hij in zijn leven het belang en de vooruitgang van ons land altijd centraal stonden.

Leeflang was de adviseur van de Bond van Militair Kader in de Revo jaren 80, actief kaderlid van de 25 Februari Beweging, medeoprichter en vooraanstaand lid van de Nationale Democratische Partij (NDP). Het moge duidelijk zijn dat zijn bijdragen aan de partij en in het algemeen de idealen van de revolutie van onschatbare waarde zijn geweest. Als politicus heeft hij zich ingezet voor sociale rechtvaardigheid, economische groei en culturele trots.

Als fervent voorstander van de revolutie heeft Frank Leeflang onvermoeibaar gestreden voor een rechtvaardiger en welvarender Suriname. Zijn vastberadenheid om barrières te doorbreken en kansen te creëren voor alle Surinamers zal voortleven als een monument voor zijn nalatenschap.

Frank Leeflang zal herinnerd worden als een aimabele leider en een voorbeeld van integriteit in de politiek. Zijn toewijding aan het algemeen belang en zijn passie voor sociale vernieuwing hebben diepe sporen nagelaten in onze natie.

Namens de Nationale Democratische Partij en het gehele Surinaamse volk betuigen wij onze diepste condoleances aan zijn familie en vrienden. Zijn erfenis zal voortleven in onze harten en in de voortzetting van zijn strijd voor een sterker, rechtvaardiger Suriname.

Moge Frank Leeflang rusten in vrede.
Advertenties