Genderplus project voor bouw productie-unit Ricanaumofo
21 May, 22:37
foto
Mudji Amatdaklan jeugdparlementariër tevens vrijwilliger bij Suricorps met een planter van Ricanaumofo in actie zondag bij een trainingsonderdeel van het 'Ai Wooko project'.


Via het project 'Ai Wooko' van stichting Suricorps For Development, zal er een nieuwe productie-unit met verwerkingsmachine voor het overwegend plantersdorp Ricanaumofo verrijzen. Hiervoor moeten er volgens het projectplan enkele randvoorwaarden in orde zijn. Het gaat om onder andere trainingen en logistieke zaken alsook andere uitdagingen die met ondernemen te maken hebben.

Ruim 15 planters van het dorp in het district Marowijne, van wie de meeste vrouwen, hebben begin deze maand te Moengo reeds succesvol een gendertraining afgerond. Deze training werd verzorgd door Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De planters gaven na de training aan dat ze nu met een andere scope kijken naar gendersituaties en dat veel van wat ze geleerd hebben uit de training, toepasselijk is in het dorp. Uit deze groep hebben enkele vrouwen die via een nog op te zetten wettelijke organisatie die sturing moeten geven aan het geheel, zondag te Moengo voor de tweede week de basiscomputer vaardigheden gevolgd.

Makeba Saling die ook deze training volgde, is blij met dit initiatief. Ze geeft aan dat de machinale verwerking van de landbouwgewassen in het dorp wel een uitdaging is die ze met zijn allen willen aangaan. "We weten dat door machinale verwerking en bundeling wij meer omzet kunnen halen."

De projectcoördinatoren zijn Tanja Alken en Chenelva Daans, beiden vrijwilligers van Suricorps. Daans zegt dat binnenkort een aangepaste training ondernemerschap van het ministerie van Handel en Industrie zal volgen. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het fysiek neerzetten van deze productie-unit in volle gang. “Uiteindelijk moet dit project ertoe leiden dat de planters halffabricaat of eindproduct maken van hun landbouwgewassen en hierdoor veel meer kunnen verdienen. De op te zetten vrouwenorganisatie zal beheer voeren over de productie-unit. Met de meeropbrengsten zal naast de eigen zorg ook gekeken moeten worden naar verdere financiering van duurzame ontwikkelingsprojecten van het dorp”. Kapitein Meinzak Banwari van Ricanaumofo sprak van een mooi moment. Hij kijkt uit naar het vervolg van dit project.

Ala-D Media