Ballast Nedam mag Carolinabrug tóch bouwen
17 Feb 2012, 02:00
foto
Vicepresident Robert Ameerali (links) en minister Ramon Abrahams van Openbare Werken tijdens een onderonsje in De Nationale Assemblee. (Foto: Ramon Keijzer)


De Nederlandse bruggenbouwer Ballast Nedam mag tóch de Carolinabrug over de Surinamerivier bouwen. Dit zal gebeuren onder toezicht van een consortium van lokale ingenieursbureaus. De aanvoerwegen en andere faciliteiten zullen niet door Ballast Nedam worden aangelegd. De contracten, claims, missive, resolutie en andere besluiten zijn teruggedraaid.

President Desi Bouterse deelde donderdagavond in De Nationale Assemblee mee dat de ruim euro 3.5 miljoen aan claim niet uitbetaald is. Een team aan deskundigen heeft deze kwestie bestudeerd, waarna door Bouterse een gesprek is gevoerd met Ballast Nedam. Het bedrijf wil zaken blijven doen met Suriname en begrijpt dat de staat de claim niet kan betalen. De eerder door Bouterse aangekondigde internationale tender, gaat niet meer door.

Opzet
Hoe meer mededelingen Bouterse deed, hoe bozer de Nieuw Frontfractie werd, die deze kwestie aan de kaak had gesteld. "Ik ben echt teleurgesteld in het antwoord van de president. Er zijn grote fouten gemaakt en worden geen consequenties aan verbonden. Er is corruptie op corruptie. U had beloofd een kruistocht tegen corruptie te beginnen", betoogde Asiskumar Gajadien. Hij en partijgenoot Mahinder Jogi wezen erop dat elf dagen na het verstrijken van de datum het contract wordt opgezegd. Zij zijn ervan overtuigd dat hier sprake is van opzet. Ronald Venetiaan had het over een 'uitglijpartij' met handtekeningen en al.

Fractieleider Radjkoemar Randjietsingh zei dat de raad van ministers een besluit heeft genomen en de handtekening van de president onder een resolutie prijkt, waarin wordt besloten dat de claim zal worden uitbetaald. Hij vroeg of deze zaken ingetrokken zijn. Bouterse begreep niet wat zo onduidelijk is als hij al gezegd heeft dat alles teruggedraaid is.
Jogi en Gajadien wezen erop dat het contract is getekend door minister Ramon Abrahams met Ballast Nedam voordat de raad van ministers besloten had om af te wijken van het houden van een openbare aanbesteding. Gajadien zei dat corruptie is aangetoond. Jogi eiste de kop van Abrahams. Bouterse antwoordde met dat de helft van de VHP opgesloten moet worden voor al de jaren corruptie op Openbare Werken. "Die tijd komt nog", waarschuwde hij.

Nieuw contract
Er komt een nieuw contract met Ballast Nedam. Het consortium zal alle zaken goed natrekken die opgebracht worden in de offerte. Bouterse benadrukte dat de financiering van de brug ook geen aangelegenheid is van de bruggenbouwer. De risico's worden verminderd, waardoor een voordelig contract kan worden gesloten met een goede controle door het consortium.

Bouterse voerde aan dat er geleerd is uit de fouten die gemaakt zijn. Daarom is besloten om een consortium van deskundigen te belasten met dit project. De rapportages zullen tijdig worden uitgevoerd en deze dienen nauwkeurig te zijn. Er zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot de bouw van de brug.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October