Is vermogensbelasting op Bitcoin nodig?
22 Jun, 17:12
foto


In het steeds veranderende landschap van financiën en technologie zijn de opkomst en groei van cryptocurrencies, met name Bitcoin, niets minder dan revolutionair. Ondanks enkele misvattingen is het essentieel om duidelijk te maken dat het idee om Bitcoin te stoppen niet praktisch en niet haalbaar is. Wat wel onvermijdelijk en aan de orde is, is toekomstige wet- en regelgeving die vorm zal geven aan de manier waarop cryptocurrencies functioneren binnen de wereldeconomie en al haar facetten.

De gedecentraliseerde aard van Bitcoin en andere cryptocurrencies zorgt ervoor dat ze zullen blijven bestaan, gedreven door technologische innovatie en een groeiende acceptatie onder individuen en instellingen. De sterke aanwezigheid van deze industrie wordt ook bewerkstelligd door de onderliggende blockchain-technologie, welke een transparante, veilige en efficiënte manier biedt voor transacties, waar traditionele financiële systemen moeilijk mee kunnen concurreren. Deze innovatie is dus niet iets dat simpelweg gestopt kan worden, want het vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving in hoe we financiële transacties waarnemen en afhandelen.

Hoewel Bitcoin en andere cryptocurrencies dus niet tegengehouden kunnen worden, kan hun werking binnen verschillende landen en/of jurisdicties wel gereguleerd worden. Overheden en regelgevende instanties over de hele wereld erkennen in toenemende mate de noodzaak om kaders op te stellen die het gebruik van cryptocurrencies reguleren. Deze regelgeving is wellicht niet bedoeld om innovatie tegen te werken, maar om een eerlijke, transparante en veilige financiële omgeving en economische markt te garanderen voor elke betrokken partij.

Een belangrijk aspect van deze regelgevende inspanningen is onder andere de beperking op het openen van crypto-rekeningen op buitenlandse gevestigde beurzen, die strikte vereisten hanteren, zoals de geografische locatie van gebruikers of ‘land van herkomst’ en KYC protocollen, met name ID- of paspoortverificatie. Net zoals de huidige economische systemen zijn geordend en gestructureerd, worden vergelijkbare regels toegepast op de crypto-economie. 

Een inwoner van Suriname kan bijvoorbeeld te maken krijgen met beperkingen wanneer ze proberen om een Bitcoin-rekening te openen bij een exchange die in Nederland is gevestigd, omdat de vereiste is dat je een Nederlands adres moet hebben en een EU bankrekeninghouder moet zijn, en zo geldt deze vereiste ook voor Noord-Amerika en andere continenten. Deze aanpak weerspiegelt de bestaande financiële regelgeving, waar grensoverschrijdende bank-activiteiten onderworpen zijn aan strenge regels en toezicht.

De belangrijkste drijfveer achter regelgeving om rekeningen op buitenlandse crypto-beurzen te beperken is onder andere het garanderen van naleving van wetten en het vergemakkelijken van belasting-inning. Overheden kunnen bijvoorbeeld alleen belasting heffen op de financiële activiteiten van hun staatsburgers, als deze activiteiten worden uitgevoerd binnen het juridische kader van dat land.

Als staatsburgers cryptocurrency-rekeningen openen bij exchanges die in het buitenland zijn geregistreerd en gevestigd, wordt het voor hun eigen overheid een uitdaging om deze transacties te volgen en de verschuldigde (vermogens)belasting te innen. In wezen zouden deze buitenlandse beurzen dan werken als de bekende belastingparadijzen, waardoor individuen belasting kunnen ontduiken via offshore-rekeningen. Hierdoor loopt het land inkomsten mis, die eigenlijk kunnen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling en innovatie van de Blockchain- en cryptocurrency industrie.

Door cryptocurrency exchanges te verplichten zich te registreren en binnen het wet- en regelgevingskader van een land te opereren, kunnen overheden ook betere maatregelen treffen om investeerders te beschermen tegen malafide praktijken en/of oplichterspraktijken. Dit registratie-vereiste zorgt ervoor dat online digitale valuta beurzen en wallets de lokale wetten naleven, inclusief de wetten die betrekking hebben op anti-witwas praktijken (AML), know your customer (KYC) regelgeving en terrorisme-financiering. Dit voorkomt dus misbruik van cryptocurrencies voor illegale en
grensoverschrijdende activiteiten en helpt de integriteit van het financiële systeem te behouden.

De uitdaging voor beleidsmakers is echter om een balans te vinden tussen het stimuleren van innovatie en het handhaven van noodzakelijke regelgeving. Cryptocurrencies en blockchain-technologie hebben een enorm potentieel voor economische groei en financiële inclusie. Dit potentieel kan echter alleen volledig worden gerealiseerd binnen een goed gereguleerde omgeving die consumenten beschermt en de financiële stabiliteit handhaaft.

Om de juiste balans te vinden moeten overheden en regelgevende instanties samenwerken met belanghebbenden uit de sector om beleid te ontwikkelen dat innovatie en stabiliteit ondersteunt en tegelijkertijd de zorgen over veiligheid, transparantie en misbruik mitigeert. Een gezamenlijke aanpak zal helpen bij een effectieve integratie en het creëren van een robuust cryptocurrency ecosysteem, ten voordele van zowel individuen als de bredere economie. Verder creëren we hierdoor een veilige omgeving waarin cryptocurrencies niet alleen blijven bestaan, maar ook positief kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling en financiële inclusie.

Anthony Roy Sporkslede
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July