Somohardjo wil pensioen discriminatie aanpakken
19 Jun, 00:00
foto
Het is op basis van deze beschikking van Binnenlandse Zaken voor ambtenaren mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan.


Ambtenaren hoeven niet te wachten tot ze 60 jaar zijn om met pensioen te gaan. Eerder deze maand is een beschikking uitgekomen van Binnenlandse Zaken, waarbij de wetswijziging nader is uitgewerkt. Hierin zijn de stimuluspakketten voor verschillende categorieën ambtenaren vastgelegd. Het tijdstip waarop ambtenaren met pensioen gaan, is bepalend wat de hoogte van het pensioen zal zijn. Wie na januari met pensioen gaat, zal een veel lagere uitkering hebben dan ambtenaren die vóór eind december de dienst vaarwel zeggen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat pensioendiscriminatie moet worden vermeden. Hij zal met diverse betrokkenen in contact treden om deze kwestie te bespreken.

Een ambtenaar die nu een bezoldiging heeft van SRD 8.000 zal bij pensionering vóór januari 2025 SRD 5.600 (70% van het salaris) ontvangen. Verder nog 70% van de koopkrachtversterking van SRD 3.500, wordt SRD 2.500. Totaal is de pensioenuitkering SRD 8.100 per maand. Het ligt in de bedoeling dat de koopkrachtversterking in januari geïncorporeerd wordt in het salaris. Het bedrag voor de pensioenuitkering wordt berekend over het salaris dat de afgelopen 24 maanden is ontvangen. 

Wie in mei 2025 bijvoorbeeld met pensioen gaat, wordt de salarisberekening: 20 maanden SRD 8.000 is 160.000 plus 4 maanden SRD 11.500 (SRD 8.000 plus SRD 3.500 koopkrachtversterking opgeteld bij het salaris) wordt SRD 46.000. Totaal is dat SRD 206.000:24=SRD 8.583. Het pensioen is maximaal 70% van het salaris en dat is gelijk aan SRD 6.008.

Op basis van de beschikking van Binnenlandse Zaken komen ambtenaren die vrijwillig uit de dienst willen treden in aanmerking voor een stimuluspakket. Ambtenaren die al 55 jaar zijn en en minstens 35 dienstjaren hebben, mogen vervroegd uit de dienst. Dit geldt ook voor ambtenaren die reeds 55 zijn en ten minste 30 dienstjaren hebben gewerkt. Wie op een verkeerd tijdstip afzwaait, komt er behoorlijk bekaaid van af. Ook personen die korter in dienst zijn als ambtenaren kunnen vervroegd met pensioen met stimuluspakketten.

Minister Somohardjo wil zich goed laten informeren over de ongelijkheid die er kan ontstaan afhankelijk van het moment van pensionering en het al dan niet incorporeren van een koopkrachtversterking. Hij zal zich omstandig laten informeren en zal zich ook verstaan met de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst en de Raad van Toezicht bij het Pensioenfonds Suriname. 

Een ingestelde commissie over de evaluatie van de Ambtenarenpensioenwet 1972, waarin ook vakorganisaties participeren, zal worden gevraagd over deze aangelegenheid een advies uit te brengen, zegt Somohardjo. Hij zal zich ervoor inzetten dat een eventuele noodzakelijke wetswijziging op de agenda van de regering wordt geplaatst. Dit alles wil hij binnen 3 maanden hebben gerealiseerd "want pensioendiscriminatie moeten wij vermijden". Mochten er gepensioneerden toch worden benadeeld dan wil de bewindsman voor deze groep speciale voorzieningen treffen want een wet mag geen reden zijn tot ongelijke behandeling.

U kunt de beschikking en bijlage hier downloaden.
pdf-icon.gif S.B_._2024_no_._63__beschikking_van_10_juni_2024_.pdf     pdf-icon.gif S.B_._2024_no_._63_bijlage_.pdf                
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July