Mennonieten kwestie weer opgelaaid; Kwinti's in rep en roer
08 Jun, 00:00
foto
Onder dit schrijven van hoofdkapitein van de Kwinti's, Harold Souvenier, zijn 34 handtekeningen geplaatst. Ook zijn stempel is afgedrukt op het document.


In Witagron dreigt een drama te ontstaan. Hoofdkapitein van de Kwinti's, Harold Souvenir, wil in zee gaan met de Mennonieten onder aanvoering van Ruud Souverein van Terra Investment. Granman Remon Clemens is faliekant hiertegen. Hoewel de regering bij monde van president Chan Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking publiekelijk heeft meegedeeld dat de Mennonieten niet welkom zijn, is deze kwestie nog steeds niet van de baan.

Hoofdkapitein Souvenir heeft deze week een krutu belegd, waarbij stamgenoten is gevraagd een document te ondertekenen om de samenwerking met Mennonieten via Terra Invest te bekrachtigen. Granman Clemens is tegen deze ontwikkeling. Hij verklaart tegenover Starnieuws dat de Mennonieten niet welkom zijn in het gebied. Hij is boos over de beschuldiging dat hij betrokken zou zijn bij het helpen van de Mennonieten om zich te vestigen, en noemt dit een leugen. Hij verwijt de hoofdkapitein van bedrog en is teleurgesteld dat ondanks de eerdere mededeling van president Santokhi dat alle afspraken met de Mennonieten gestaakt moeten worden, deze acties toch doorgaan.


De granman benadrukt dat er met hem geen afspraken zijn gemaakt over in zee gaan met Mennonieten. Hij vraagt zich af hoe hij iets kan goedkeuren waar hij niets van afweet. Clemens kondigt aan dat hij volgende week naar de stad komt voor een vergadering waar dit onderwerp zal worden besproken. De secretaris van de granman, Ryan Clemens, deelt aan Starnieuws mee dat later op de dag over deze kwestie een krutu wordt belegd in Stibula, waar vertegenwoordigers van diverse stammen aanwezig zullen zijn. Volgens hem heeft de hoofdkapitein onder valse voorwendselen mensen geronseld om hun handtekening te plaatsen. Getracht is de granman onder druk te zetten om zijn stempel te plaatsen op het document, maar dit is resoluut geweigerd.

Ruud Souverein om een reactie gevraagd over het feit dat hij ondanks het standpunt van de regering over de Mennonieten hij toch doorgaat, zegt aan Starnieuws dat hij een concept heeft gestuurd naar vicepresident Ronnie Brunswijk. De brief aan de tweede man van het land dateert van 19 mei 2024. Hierin staat onder meer dat de Mennonieten US$ 250.000 ter beschikking zullen stellen voor de ontwikkeling van de leefgebieden van de Kwinti's. Zij willen in ruil daarvoor 35.194 ha gebruiken voor landbouwdoeleinden. Ook wordt beloofd onderhoud van wegen en bruggen. Ook zal er gewerkt worden aan stroomvoorziening via zonnepanelen.


In de brief aan Brunswijk zegt Souverein dat hij constructief en prettig overleg heeft gehad met vertegenwoordigers van de Kwinti's. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met de Mennonieten. Souverein antwoordt op een vraag dat er overleg plaatsvindt binnen de stam. Souverein zegt dat de regering op basis van de informatie dat de Marrons tegen de komst van de Mennonieten zouden zijn, had gesteld dat het proefproject van de baan is.

Minister Ramdin om een reactie gevraagd over deze nieuwe ontwikkeling, zegt aan Starnieuws dat er een officieel gesprek is geweest met Souverein over het beëindigen van het project met de Mennonieten. Daarbij was ook de departementsdirecteur aanwezig. Het standpunt en het besluit van de regering is officieel doorgegeven aan de ondernemer, benadrukt de bewindsman.

De secretaris van de granman zegt dat ongeveer 30 personen getekend hebben dat ze een samenwerking willen met de Mennonieten. Een deel van de mensen is misleid. Hij benadrukt dat de Mennonieten niet welkom zijn en dat er geen groen licht zal worden gegeven door het grootopperhoofd. Op de krutu die later op de dag belegd wordt, zal deze situatie diepgaand worden besproken.

Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July