PALU: Volk wordt weer voor de gek gehouden
13 May, 07:10
foto


De voorzitter van de VHP, die tevens de president is, lijkt wederom een verkiezingscampagne in te gaan met halve waarheden en hele leugens. Op een persconferentie afgelopen woensdag riep hij op om met beschikbare cijfers het ware verhaal aan het volk te vertellen. Vervolgens noemt hij zelf een paar cijfers die onjuist zijn. De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen. Het volk wordt wederom voor de gek gehouden over de economische situatie met de verkiezingen in aantocht.

Reddingsplan
Ook tijdens de vorige verkiezingscampagne van 2020 is het volk voor de gek gehouden door Santokhi. Zo beklemtoonde Santokhi op verschillende momenten dat de VHP reeds een reddingsplan had klaarliggen. Al gauw na de verkiezingen was geen spoor te bekennen van het reddingsplan. Een onnodig hard IMF‑bezuinigingsplan werd het volk opgedrongen. Ook de vele miljarden die binnengehaald zouden worden uit de diaspora, bleken holle woorden te zijn. Nieuwe leugens volgden elkaar snel op: de kwestie van New Surfin, de zuurstoffabriek, …, en als laatste, de Pan American kwestie die door de eigen minister van Financiën onderuit werd gehaald.

Regelrechte leugens
En nu weer lijkt Santokhi de verkiezingscampagne van de VHP te hebben opgestart met regelrechte leugens. Zo zou de regering gestart zijn met een negatieve monetaire reserve. Deze cijfers zijn eenvoudig te achterhalen op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De monetaire reserves zijn zeker in de afgelopen 20 jaren nooit negatief geweest. Bij het aantreden van deze regering bedroegen de monetaire reserves bijna US$ 600 miljoen.

33% begrotingstekort
Ook zou het begrotingstekort teruggebracht zijn van 18% naar internationale normen van 3%. Ook dit is niet juist, omdat het begrotingstekort steeds weer verdraaid is weergegeven. Het tekort op de eerste begroting die door president Santokhi in 2020 werd ingediend was meer dan 30%. Zelf had Santokhi aangegeven dat het begrotingstekort 19.7% van het BBP bedroeg. Het laatst gepresenteerde tekort over het dienstjaar 2024 bedraagt meer dan 10%, ver onder de internationale norm.

Verarming onnodig
Door het wanbeleid van deze regering heeft een kleine selecte groep zich enorm verrijkt met bijna SRD 6 miljard onder het mom van Open Markt Operaties (OMOs). Waarom zijn deze gelden niet ingezet om meer mogelijkheden te scheppen voor het volk om door productie blijvend meer geld te verdienen? Waarom is een bevriende ondernemer US$8 miljoen betaald in de Pan American kwestie, terwijl de ziekenhuizen met nauwelijks 10% daarvan reeds geholpen zouden zijn? De PALU is van mening dat voldoende “cijfers” beschikbaar zijn die erop wijzen dat de verarming van het volk in de afgelopen bijna vier jaren, onnodig is geweest.

Tijdbom
Bovendien zal de regering een tijdbom achterlaten voor de komende regering in de vorm van bijna SRD 8 miljard die nog vastliggen bij de CBvS in het kader van de OMO's. Vroeg of laat zullen deze gelden moeten worden teruggestort voor de banken en verzekeraars die de gelden hebben belegd voor woekerrentes. Als deze gelden vrij komen zal het volk wederom verarming doormaken door het ondoordacht regeerbeleid dat slechts gericht is op verrijking ten koste van het volk.

Diep weggezakt
De PALU roept het volk op alert te blijven. Laat u niet weer verleiden door regelrechte leugens die een verdraaid beeld geven van het gevoerde regeerbeleid en de economische situatie. Dat we vandaag de dag rustig kunnen zeggen “de president vertelt niet de waarheid” met genoeg cijfers en feiten beschikbaar, geeft slechts aan hoe diep Suriname is weggezakt.
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May