Begrotingstekort 19.7% van BBP
29 Sep 2020, 11:36
foto
President Chan Santokhi presenteert de begroting voor het komende jaar met een gat van bijkans SRD 6.8 miljard. Hij overhandigt symbolisch 'de koffer met begroting' over aan de griffier.(Foto: Raoul Lith)


Na de verwerking van de wisselkoers is de aanvankelijke begroting voor 2021 fors gestegen. De geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2021 is geworden SRD 15.349.200.000. Vóór de koersaanpassing was het bedrag SRD 8.768.484.000. De geraamde uitgaven bedragen in totaal SRD 22.141.600.000. Aanvankelijk was het bedrag SRD 14.280.699.000. Het begrotingstekort is SRD 6.792.400.000. Dit tekort is gelijk aan 19.7 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP).  President Chan Santokhi heeft de begroting zojuist gepresenteerd aan De Nationale Assemblee. 

Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2021 uit: Operationele uitgaven SRD 4.860.800.000, terwijl de programma’s een totaalbedrag bestrijken van SRD 17.280.800.000. De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeels-gerelateerde, overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Over de personeels-gerelateerde uitgaven gaat het om de kosten van: - Lonen en salarissen; - Sociale premies. De overige operationele uitgaven zijn: - Goederen en diensten; - Subsidies, bijdragen en schenkingen; - Kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. 

De programma’s presenteren het uit te voeren beleid van de regering. Hiervan zal SRD 17.339.700.000 uit eigen middelen worden opgebracht. Op de begroting bedragen de opgebrachte leningen en schenkingen SRD 4.801.900.000. 

De totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2021 worden onderverdeeld in: Directe Belastingen SRD 1.099.200.000, Indirecte Belastingen SRD 5.829.400.000, Niet Belasting Ontvangsten SRD 3.618.800.000. Donormiddelen bedragen SRD 132.300.000. Het totaal van de Belasting- en niet-belastingmiddelen komt uit op SRD 10.547.400.000, deelde de president mee. 
Advertenties