Ministers: Politie en leger zullen landelijk zichtbaar zijn
12 Apr, 06:59
foto
Minister Kenneth Amoksi aan het woord in De Nationale Assemblee donderdag. De leiding van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger woonde de vergadering bij. (Beeld: DNA)


De ministers Kenneth Amoksi van Justitie & Politie en Krishna Mathoera van Defensie hebben donderdagavond in De Nationale Assemblee meegedeeld dat meteen actie wordt ondernomen. De politie en militairen zullen massaal zichtbaar zijn. De samenleving zal de resultaten zien. Het veiligheidsgevoel zal worden teruggebracht. Geen enkele fractie toonde zich tevreden over het veiligheidsbeleid van de regering. Iedereen heeft gewezen op de vele berovingen in het land, waarbij mensen niet eens veilig meer zijn in hun huis, op hun erf of op straat.

Er zal in het hele land worden opgetreden. Amoksi merkte op dat plegers van ernstige strafbare feiten na hun daad gaan schuilen in het binnenland. "We gaan ze allemaal opsporen en aanhouden", beloofde hij. Er zal preventief en repressief worden opgetreden. Er komen meer roadblocks, de politie moet zichtbaarder worden, waarbij het korps 200 rekruten zal inzetten uit de laatste lichting. De samenwerking met Defensie, buurtorganisaties en buurtbeveiligingsorganisaties zal worden opgevoerd.

De inlichtingendiensten zullen ook intensief bezig zijn om criminele haarden in kaart te brengen. Ook de controle op de rivieren en diverse controleposten, ook in het binnenland worden versterkt. De veiligheidsdiensten zullen ook naar het stuwmeergebied en Stoelmanseiland gaan. De politie en het leger zullen overal zichtbaar zijn. Deze plannen zijn uitgewerkt en zullen vanaf vandaag in uitvoering gaan.

Diverse Assembleeleden riepen de regering op om middelen vrij te maken, want zonder geld kunnen de mooie plannen niet worden uitgevoerd. Waarnemend president Ronnie Brunswijk garandeerde dat er middelen zullen zijn om het veiligheidsgevoel terug te brengen. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning is speciaal naar de vergadering gehaald door Brunswijk om uitleg te geven over de middelen.

Raghoebarsing zei dat meer dan 3 miljard op de begroting is van Justitie en Politie. Hij somde diverse bedragen op die worden betaald. Hij legde uit dat het geld wordt getrokken en dat er gewerkt wordt. Om de zichtbaarheid te vergroten, moet er gefocust worden op de effectiviteit merkte hij op. Hij riep medewerkers op de financiële afdelingen op om ministers bij te staan om zaken comptabel in orde te maken, want zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en zijn geen financiële deskundigen. De waarnemend president zei zich richtend tot minister Amoksi: "minister yo kisi moni, no frede".
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May