Borrelpraat no. 808
03 Mar, 22:45
foto


“Broeders van de zuiptafel, ik lees hier over de zevende interessante discussieavond van DA'91 over de bestrijding van de corruptie.”
“Ja, er staat een goed verslag daarover op Sterrennieuws en weer staan onze uitgeholde controle-instituten centraal.”
“Klopt, die zitten steeds voller met politieke loyalisten, voetenjongens, pajongwaaiers en leeghoofden. Zo een instituut is de Rekenkamer; kijk hoe de vorige voorzitter eruit werd gezet en een of andere loyalist in haar plaats kwam.”
“Juist zou ik iemand van de vorige regering daar laten; die kent ‘het bedrijf’ tenminste en zal juist zijn best doen om de nieuwe ‘baas’ te wijzen hoe scherp en goed hij of zij de staatsuitgaven, dus ons belastinggeld, controleert.”
“Wijlen Hans Prade was zo een goede Rekenkamervoorzitter, maar daarom kwam hij regelmatig in aanvaring met El Vene, de allochtoon van de Para, de prins van het Groene Erf en toen de beheerder van ons Kabinet.”  
“En werd de CLAD tijdens de discussie ook genoemd, de Centrale ’s Lands Accountant Dienst?”
“Ik dacht van niet. Maar de CLAD moet bij wet totaal onafhankelijk van de regering en DNA staan, tja, maar wie keurt die wetswijziging om hen meer macht te verlenen, goed?”
“De aan de macht zijnde politieke coalitie in DNA.”
“En hoe stemmen die?”
“Zoals hun voorzitter dat wil en zeker niet zoals de kritische burgers dat willen.”
“En als die partijvoorzitter ook ook nog eens president is?”
“Dan wordt het: de meerderheid in DNA stemt zoals de president dat wil.”
“En zal die meerderheid ook vóór stemmen om het OM toestemming te verlenen om de president en een zeer mondige minister te vervolgen?”
“Natuurlijk niet, stel je voor! Hoewel, het wordt wel erg interessant als de ABOP-fractie vóór stemt.”
“Maar heb je er wel rekening mee gehouden dat de NDP-fractie tegen dit verzoek van het OM stemt?”
“Dus dan geeft DNA geen toestemming om de Pres en minister Bigi Mofo Blaaskaak te vervolgen? Waarom zou de NDP-fractie zo een gouden kans voorbij laten gaan om de regering te laten vallen?”
“Omdat er dan een staatsrechtelijk probleem ontstaat, want als de president in staat van beschuldiging wordt gesteld, zal hij zijn functie moeten neerleggen.”
“Maar volgens meester Van der Sannie kan de pres de aanklacht seponeren, dus terzijde leggen.”
“Dan bekent hij in feite daarmee schuld.”
“Nou, en dat moet toch kunnen?”
“Maar wie wordt dan president? Want het land mag geen seconde zonder president zijn.”
“Lonneman, de koning van de African Heritage.”
“Mijn koede kenade, dus om dat te voorkomen, zou de NDP-fractie tegen het verzoek om de president te vervolgen, stemmen.”
“Klopt. En punt twee: bij zo een onderzoek zullen zeker belastende feiten van de vorige Aloe-Tralalaregering naar voren komen, want die heeft de deal met Pan American gesloten.”
"Als dat mocht blijken, zeg ik: Wat een smerige troep is dat daar bij elkaar.”
"Beste jonge vriend in ons midden, heb je dat nu pas door?”
“Dus een DNA vol loyalisten, een Rekenkamer idem dito, een CLAD met weinig eigen macht, een OM idem dito. Overal zitten die politieke loyalisten geïnfiltreerd."
“En nu rukken ze ook op binnen het Constitutioneel Hof. We zijn de pineut. En toch blijven we maar discussiëren en om de hete brij heen draaien, in plaats van onze ego's opzij te zetten en de gelederen te sluiten.”
“Dan zouden al die lezingen en discussies liever moeten gaan over: wie dragen we voor als de komende integere, anti-corrupte presidentskandidaten? Want daar staat en valt alles mee.”
“Klopt helemaal, want als je een daarvan gekozen weet te krijgen, zal die ervoor moeten zorgen dat al die controle-instituten sterker bemensd zullen worden en meer wettelijke bevoegdheden krijgen, los van welke toevallige partijpolitieke coalitie dan ook.”
“Maar daarover wordt niet gediscussieerd.”
“Jawel, de organisatie Passie had toch midden augustus vorig jaar een propvolle zaal toen er over leiderschap werd gediscussieerd?”
“Klopt helemaal, maar zijn daarbij een paar duidelijk integere en kundige kandidaten voor het presidentschap naar voren gekomen?”
“Nee, men bleef steken in de ideale voorwaarden waaraan leiderschap moet voldoen. En dat weten we al uitentreuren.”
“Maar waarom kunnen we niet tot concrete kandidaten komen?”
“Misschien omdat we in feite alleen onszelf naar voren willen schuiven, en geen anderen, maar dat kunnen we niet openlijk doen…”
“Waarom niet? Waarom kan bijvoorbeeld Jenny Dijk-Silo dat niet eerlijk zeggen? Of Angelique del Kasteel? Of Monique Es of Hans Bree of Swami Gir, of Lothar Steen en noem nog een paar integere en krachtige, absoluut niet met politieke macht beklede of besmette burgers.”
“Omdat zij dit misschien ongepast vinden, net als die gewoonte om het laatste stuk eksi-kuku met muisjes erop en ananas bodem, niet uit de schaal op tafel te nemen.”
"Mi dati, ik speel geen bescheiden. Ik vraag: 'wie moet nog een stuk?' en snij een deel eraf en eet dat lekker op.”
“Wat zullen een paar aanwezigen je binnensmonds vervloeken.”
“Mi mooi ef mi no mooi, neks te maken nanga den. Na mi feyanti de na dorosei…”
“Sjaak, alsjeblieft, niet zingen hier.”
“Volgens mij durft men zichzelf niet als integere kandidaat naar voren te schuiven, omdat men de jaloezie en afgunst, roddel en achterklap, waar we sinds gouverneur Mauricius en de Cabale zo goed in zijn, niet over zich heen wil laten komen.”
“Intussen hebben de twee regeringspartijen al hun kandidaat, al lijken die allesbehalve integer en onbevlekt."
“Klopt. Die kennen geen valse schaamte op dit vlak. Eentje gaat straks zelfs nog erbij trouwen.”  
“En wij, de bescheiden weldenkenden blijven maar in de marges discussiëren over sterke instituten en integer leiderschap, heel mooi, heel goed en hard nodig, maar welke kandidaten schuiven we naar voren, al zouden die onszelf betreffen?”
“Intussen tikt de klok en nadert 25 mei ongenadig snel. Waar zijn de kandidaten van de stadse middenklasse?”
“Misschien zijn ze bang voor een deurwaarderssexpoot?”
“Dat ding is een exploot, geen sexpoot. Ach, gekheid. Ze durven hun nek niet uit te steken terwijl ze wel willen, net als met dat laatste stukje eksi kuku.”  
“Hoe gaat men zonder het verwerven van politieke macht zo een integere president aan de macht helpen die de corruptie te lijf zal durven te gaan?”
“En dit met een landelijke kiesdeler van waarschijnlijk minstens 5.500 kiezers per zetel, zoals onze steengoede politieke analist Harde Deo Rama-die-dient onlangs calculeerde? Die ouwe boeven komen anders weer glansrijk terug, ik zeg het jullie.”
“Daarop drinken we niet. Geen proost vandaag!”  
 
Rappa

Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April