Fracties NDP, NPS en BEP eisen spoedig onderzoek zaak Pan American
26 Feb, 15:36
foto


De oppositionele fracties in De Nationale Assemblee, de NDP, NPS en BEP dringen aan op een spoedig onderzoek in de kwestie Pan American. Assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 23 januari een brief hierover geschreven aan de procureur-generaal. De fracties vragen aandacht voor het verzoek van Kensenhuis voor een diepgaand onderzoek.

Benadrukt wordt dat er financiële middelen beschikbaar zijn gesteld in de vermeende publiek-private samenwerking (PPP) tussen de regering van de Republiek Suriname en Pan American Real Estate N.V. voor het zogenaamde North Area One project. "De bezorgdheid onder vele burgers, maatschappelijke en functionele groepen en critici aangaande deze kwestie is begrijpelijk, wanneer blijkt dat de minister van Financiën, Stanley Raghoebarsing, in een schrijven d.d. 14 december 2022, aan de minister van Openbare Werken aangeeft dat er geen gedegen grondslag aanwezig is om Pan American Real Estate N.V. te vergoeden voor US$ 7,5 miljoen."

De fracties benadrukken dat het onderzoek in deze zaak duurt evenals vele andere zaken veel te lang en wordt de samenleving onnodig in het ongewisse gelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) wordt vanuit vele delen van de samenleving vaker (politiek) selectieve vervolging verweten hetgeen wij vanuit onze verantwoordelijkheid niet wensen aan te nemen. Derhalve doen wij een beroep dat mogelijke strafbare zaken op basis van feiten en omstandigheden worden onderzocht.

Door verschillende volksvertegenwoordigers zijn ettelijke malen verzoeken gericht aan het OM om vermeende corruptieve handelingen die vermoedelijk in strijd zijn met de vigerende wetgeving te onderzoeken. Echter zijn er geen afdoende reacties ontvangen noch zichtbare resultaten gemerkt. Enkele betreffen de navolgende kwesties:
- Surfin N.V. en New Surfin N.V.
- HPSG waterstoffabriek
- Betrokkenheid mensensmokkel
- Vaccinatie aankopen
- Gronduitgifte in Inheemse gebieden

"De indruk die bestaat bij grote delen van de samenleving is dat het OM selectief bezig is onderzoek te verrichten en de regering al dan niet tracht te beschermen. Van het OM wordt verwacht dat die onafhankelijk onderzoek verricht dat gestoeld is op de vigerende wetten en regelgeving van ons land. Mede op grond van het bovenstaande wordt er opnieuw aangedrongen om spoedig onderzoek te verrichten in voornoemde zaken die zijn aangeboden. Wij ondersteunen derhalve de actie van lid Kensenhuis", stellen de fracties van de NDP, NPS en BEP.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April
Sunday 21 April