Suriname en IMF bereiken akkoord vierde evaluatie fondsfaciliteit
04 Dec, 16:00
foto


Het stafteam van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Surinaamse autoriteiten hebben op personeelsniveau overeenstemming bereikt over de vierde evaluatie van het economische herstelprogramma van de autoriteiten, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF). De Surinaamse autoriteiten hebben verzocht om verlenging (tot maart 2025) en uitbreiding van het programma (van ongeveer 63 miljoen dollar). De herziening moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF.

Volgens het IMF werpen de begrotingsdiscipline en een strak monetair beleid hun vruchten af bij het herstellen van de macro-economische stabiliteit. De economie groeit, de inflatie daalt en het beleggersvertrouwen keert terug.

In 2024 is de regering van plan een deel van het dividend uit de toegenomen stabiliteit te gebruiken om de socialebijstandsprogramma's voor de armen en kwetsbaren uit te breiden, de reële lonen in de publieke sector voor geregistreerde ambtenaren bescheiden te verhogen en de uitgaven aan groeibevorderende infrastructuur te verhogen.

Het IMF-team dat werd geleid door Anastasia Guscina heeft tussen 30 oktober en 8 november virtuele en persoonlijke gesprekken gevoerd met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de vierde evaluatie van het 36-maanden Uitgebreide Fonds Faciliteit goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF op 22 december 2021.

IMF-medewerkers ondersteunen het verzoek van de autoriteiten om een verhoging van de IMF-steun aan Suriname (van SDR 46,8 miljoen of ongeveer US$ 63 miljoen) en een verlenging van het programma tot maart 2025. Dit zou de IMF-steun voor Suriname verhogen tot ongeveer US$ 650 miljoen.

Na voltooiing van deze evaluatie zal Suriname toegang hebben tot SDR 39,4 miljoen (ongeveer USD 53 miljoen), wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op SDR 197 miljoen (ongeveer USD 263 miljoen) brengt.
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February