Deelnemers 'tyali waka' maken hun wensen kenbaar
26 Nov, 01:38
foto
Op Onafhankelijkheidsdag zaterdag is een derde stille loop gehouden om de 15 mannen die hun leven hebben gelaten in de goudput te gedenken. (Foto's: René Gompers)


Bij de derde stille loop voor de slachtoffers van de ingestorte goudput in het Matawai gebied, zijn er veel wensen en voorstellen geuit. De regering is gevraagd een monument op te zetten om de ramp te gedenken, financiële steun voor de nabestaanden en een rechtvaardige ordening van de goudsector. Voorgesteld is om voortaan 'plaatselijke goudzoeker' te gebruiken in plaats van illegale goudzoeker of porknokkers. Nog een voorstel is om de naam Matawai (We zijn niet gelukkig) te veranderen naar Mitawai (We zijn gelukkig). Ondertussen zijn alle 15 slachtoffers geïdentificeerd.

Er is enkele kilometers gelopen vanaf Nyun Combé naar het Plein van 10 Oktober 1760. Te Nyun Combé is er eerst een plengoffer gebracht aan de voorouders. Dit moest ervoor zorgen dat de loop ordelijk en zonder enige problemen moet verlopen. Margo Valentijn is in 'militair tenu op' de 'tyali waka' verschenen. "Zo waren de jongens, ze hebben gestreden voor vooruitgang," licht ze toe. "Ze hebben hard gewerkt. Soldaten hebben discipline. Ze zijn omgekomen terwijl ze hard werkten. Dat is heel erg."Valentijn houdt een paar borden omhoog. 'Mitawai' prijkt erop eentje. Ze stelt dat op ingeving van de Here er een naamsverandering voor de stam moet komen. Het gaat niet goed met de stam, een betere naam zal voorspoed brengen, legt Valentijn uit. Ze deelt mee dat ze hier al dertien jaren voor pleit.  "Matawai wan taki Mi n'e Prisiri," legt Valentijn uit. "A heri stam abi a nen dus a heri stam n'e prisiri. De dorpen gaan achteruit. Het gaat niet. Mitawai eh betent Mi E Prisiri. If a nen kenki kon na Mitawai dat betekent alla sma eh prisiri."

Op het Plein van 10 Oktober zijn er ook kaarsen aangestoken, bloemen en kransen gelegd. Enkele sprekers riepen de regering op "fu no kar den bala illegale goudzoeker of porknokker moro. Na ini den woongebied den tan. Mek' den kar den plaatselijke goudzoekers. Na drape den tan."Aan Assembleevoorzitter Marinus Bee -hij heeft ook deelgenomen aan de tyali waka- is een brief door de organisatoren overhandigd. De loop is door een aantal Marron- en Inheemse verenigingen gehouden. In de brief wordt de regering gevraagd om een aantal zaken aan te pakken dat de doelgroepen nog steeds treft, zoals het niet toekennen van de grondenrechten.

Ook zijn de drie wensen die op korte termijn vervuld kunnen worden door de regering, luid op voorgelezen. "Dat er een monument of gedenkplaat komt ter nagedachtenis van de broeders. Dat er financiële steun wordt geregeld voor de nabestaanden van de overledenen. Dat er eindelijk ordening van de goudsector plaatsvindt waarbij het een win-win-situatie wordt voor zowel de overheid als de goudzoekers."

Bee zegt toe dat de brief op de juiste plek zal aankomen. Hij deelt aan Starnieuws mee dat hij verwacht dat de president aanstaande maandag enkele mededelingen gaat doen over de situatie, de mogelijke steun aan de getroffen families en misschien ook over hoe de begrafenis zal plaatsvinden. De gemeenschap heeft laten doorschemeren dat ze een collectieve dienst en begrafenis wil.  Bee deelt mee dat ondertussen alle 15 slachtoffers zijn geïdentificeerd.

Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March