ABOP: Persoonlijke aanval Brunswijk wordt niet getolereerd
08 Nov, 17:00
foto


Met grote afschuw heeft de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij (ABOP) via Starnieuws, een veel belezen nieuwssite, valselijke berichten moeten lezen over ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Dat een gerenommeerde nieuwssite zich leent voor zulk een vorm van journalistiek, geeft aan hoe diep wij zijn gevallen. De kop van het artikel stelt onder andere dat er is getoond (feitelijk dus) dat partijleider Ronnie Brunswijk, die ook het ambt van vicepresident bekleedt, zich bezig zou houden met drugshandel, terwijl de inhoud van het artikel het alleen heeft over vermoedens, suggesties en geruchten. Sensatie is het woord dat opkomt bij het lezen van dit artikel.

Politieke aanvallen zijn er altijd en in aanloop naar de verkiezingen van 2025 beseffen wij als partij dat deze alleen zullen toenemen. De ABOP groeit met de dag en als er geen steekhoudende punten zijn, bedient men zich van valse rapporten en suggesties. Dat men daarbij ook karaktermoord pleegt, doet er kennelijk niet toe. Dat men dan ook voorbijgaat aan het instituut van de vicepresident spreekt boekdelen. De bejegening en politieke aanval van de partijleider wordt met klem afgewezen. Dit geldt uiteraard ook voor de verdenkingen die in het bewuste artikel worden gemaakt.

Een principe in de journalistiek is hoor en wederhoor. Starnieuws had er beter aan gedaan de vicepresident in de gelegenheid te stellen om te reageren op de valselijke aantijgingen. De partij doet een beroep op eenieder om op verantwoorde wijze om te gaan met haar verantwoordelijkheden en zich niet te lenen om derden te schaden door het publiceren van valselijke berichten.

Note Redactie:
In het artikel dat is gepubliceerd door Insight Crime staat duidelijk dat Ronnie Brunswijk niet heeft gereageerd op het verzoek van Insight Crime om een reactie. We citeren: "Brunswijk heeft niet gereageerd op het verzoek van InSight Crime om commentaar. Ook de Surinaamse, Colombiaanse en Amerikaanse autoriteiten hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar. Samuels weigerde commentaar te geven."

Starnieuws leent zich derhalve niet voor persoonlijke aanvallen op wie dan ook. De redactie kent haar verantwoordelijkheden bij de publicatie van stukken.

 


Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May