Brokopondo nog steeds gekwetst na overstromingen 2022
01 Oct, 10:45
foto
De nursery van Bonanze Agro Industries 3 meter verwijderd van de Suriname rivier in maart. (Foto: Facebookpagina Bonanza Agro Industries)


Marron Gemeenschappen dragen weinig bij aan klimaatverandering, maar soms worden zij hard getroffen door de gevolgen hiervan. In maart 2022 werden zo'n 200 huishoudens in Brokopondo getroffen door overstromingen. Scholen, poliklinieken en recreatieoorden lagen tot het dak onder water. 

Dorpelingen raakten kostbare bezittingen kwijt, ondernemers leden enorme schade, leerlingen raakten weken verstoken van onderwijs en met de vernietiging van kostgronden werd voedselvoorziening een probleem, terwijl de hygiënische situatie een gevaar vormde voor de gezondheidszorg. De oorzaak was klimaatverandering, waardoor in de droge tijd vijf keer zoveel regen was gevallen en het water in het meer te veel werd.

Een woning in Brokopondo tot het dak onder water. (Foto: Facebook Marciano Galimo)

Naast humanitaire hulp kregen sommige huishoudens vergoedingen van met name Staatsolie, maar velen wachten nog steeds. Ondernemers en landbouwers hebben niets gehad. Ronny Asabina, volksvertegenwoordiger en kapitein van het dorp Marshallkreek, zegt dat er sprake is van uitsluiting en discriminatie. Om te voorkomen dat dorpen in de toekomst weer onder water lopen, voert Staatsolie een conservatief dam beheer, waarbij er nu preventief water wordt afgevoerd zodat bij eventuele extreme regenval er voldoende opslagcapaciteit is. Maar het is geen absolute oplossing. Verhuizen naar hoger gelegen gebieden wordt voorgesteld, maar de juiste voorzieningen ontbreken volgens Asabina nog.

Faciliteiten van Bonanza Agro Industries tot het dak onder water. (Foto: Facebook Greg Kampoe)

Staatsolie heeft wel plannen om de mensen die dicht bij de rivier hebben gebouwd te verhuizen. Dit houdt in het bouwen van hun woningen op hoger gelegen grond. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor deze gemeenschappen. Voedselzekerheid en inkomens staan op het spel. Veerkracht is er, maar de uitdagingen nemen snel toe.

Priscilla Misiekaba-Kia

Lees hier het volledige artikel om te weten waar de bewoners van Brokopondo een jaar na de overstromingen staan en wat de plannen zijn van Staatsolie.
pdf-icon.gif Volledig_artikel_over_gemeenschappen_Brokopondo.pdf                
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May