Gewijzigde btw wet is afgekondigd en is niet ingetrokken
30 Sep, 02:56
foto
De gewijzigde btw-wet is in het Staatsblad op 5 september afgekondigd. De ingangsdatum is zondag 1 oktober.


De nieuwe btw-wet die op 1 september werd aangenomen in De Nationale Assemblee is op 5 september afgekondigd in het Staatsblad. Een deel van de nieuwe btw-maatregelen gaat op zondag 1 oktober in. Op 1 november wordt de btw op brandstof verhoogd van 5% naar 10%. Er is een behoorlijke verwarring ontstaan, nadat de vakbeweging (C-47 en COL) heeft aangegeven dat de btw-wet wordt aangehouden, terwijl de regering in een persbericht heeft aangegeven dat er gezocht wordt naar oplossingen voor de zorgpunten die naar voren zijn gebracht.

President Chan Santokhi zei tijdens de jaarrede vrijdag dat de btw-wet is herzien, en ook deze wet, draagt de goedkeuring van het  parlement. "Met deze wet, is niet alleen 40%, van de basisgoederen, vrijgesteld van btw, maar ook het vrijstellingenbeleid, is aangescherpt, door de overige goederen, in de categorie van 0% te plaatsen. We willen, de uitvoering van de btw-wet blijven monitoren en evalueren, ook met betrokkenheid van alle stakeholders", stelde het staatshoofd. Hij heeft niet aangegeven dat de wet wordt ingetrokken.

Assembleelid Edward Belfort merkt op dat de wet is aangenomen en afgekondigd. Als de regering de wet wil wijzigen moet ze terugkomen naar De Nationale Assemblee. Er wordt bewust verwarring gezaaid en de situatie wordt zo gelaten. BEP-fractieleider Ronny Asabina merkt op dat er nog meer verzwaring komt met de nieuwe btw-wet. Hij noemde onder andere water, gas en elektriciteit. De verhoging van btw op brandstof van 5 naar 10%. Hij vindt dat de vakbeweging debet is aan deze situatie en pas na afkondiging van de wet is ontwaakt.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar benadrukt dat de wet al van kracht is en niet meer kan worden teruggedraaid, zonder naar De Nationale Assemblee te komen. De NDP-fractie heeft tegen de wetswijziging gestemd. De burgers zullen het moeilijker krijgen met de verzwaring van de btw op diverse producten. Er is geen verlichting in het vooruitzicht.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) meent dat de uitvoering van bepaalde zaken in de btw-wet kan worden aangehouden. De wet zelf kan niet worden teruggedraaid, want het gaat om een van de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds. Suriname kan bij de volgende evaluatie in december in problemen komen. Oktober is een moeilijke maand, stelt Jogi. Hij kan de vakbeweging begrijpen. Er kunnen volgens het Assembleelid modellen gevonden worden om instructies te geven over de uitvoering van de wet.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June