Ramdin: Excuses slavernij moeten hier plaatsvinden
23 Mar, 18:56
foto
De ministers Kenneth Amoksi, Albert Ramdin en Bronto Somohardjo met de Nederlandse Speciaal Afgezant Frédérique de Man. (Foto: CDS)


De slavernij heeft in Suriname  plaatsgevonden. De excuses moeten daarom hier plaatsvinden. Dit hield minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking voor aan de Nederlandse Speciaal Gezant Slavernijverleden, Frédérique de Man. Dit bezoek van de Speciaal Gezant vindt plaats in navolging van de excuses die Nederlandse minister-president Mark Rutte op 19 december 2022 aanbood aan alle nazaten van tot slaaf gemaakten.

Ramdin hield de afspraken voor die gemaakt waren tijdens het vorig bezoek aan president Chan Santokhi door premier Rutte. Eveneens gaf de bewindsman mee dat de president begin januari 2023 had aangegeven de discussie over dit onderwerp breder te willen trekken en wel rekening houdende met de volgende vier fases: 1. Periode voor de slavernij, 2. Periode van de slavernij, 3. Periode na de slavernij, in het bijzonder contractarbeid van 1873-1936, 4. Periode na 1936, het politiek proces van koloniaal verleden naar Statuut en verder.

Suriname is een divers land met een hoge mate van tolerantie. “Dit willen wij graag zo houden. Daarom is het belangrijk dit proces op de juiste manier te begeleiden. Wij hebben een cluster van ministers die de verantwoordelijkheid draagt en waarvan de ministeries betrokkenheid hebben bij dit onderwerp. Van daaruit komt er technische ondersteuning, terwijl voor de praktische uitvoering een Nationale Coördinator zal worden aangewezen”, zei Ramdin.

De Speciaal Gezant gaf aan niet onbekend te zijn met de materie en op de hoogte te zijn gehouden door collega’s van de ambassade. Zij benadrukte het statement gemaakt door minister-president Rutte dat het ‘geen punt, maar een komma’ betrof in het proces. Haar bezoek moest worden gezien in het licht van het dienen als voortrekker van de dialoog van Nederlandse zijde en de wens een inventaris te willen plegen op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd door alle maatschappelijke groepen te horen.

Minister Amoksi wenste te weten in hoeverre Nederland de internationale dimensie, onder andere de Verenigde Naties, internationale verdragen, ervaringen van andere kolonisatoren, zou meenemen in hun onderzoek. Hierop gaf De Man aan dat Nederland een autonoom traject volgt, maar niet in isolement werkt en dat als derden zouden willen praten er gelegenheid daartoe zou zijn.

Minister Ramdin gaf tot slot aan het traject ‘na de komma’ ook met interesse tegemoet te zien en dat daarom de lokale eigen gehouden consultaties belangrijk zijn voor Suriname. De resultaten daarvan, voor verder dialoog met Nederland, zullen tijdig worden doorgegeven, meldt het ministerie.

De Surinaamse delegatie bestond verder uit minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol), minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), directeur Mavrick Boejoekoe van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en diverse functionarissen van het ministerie van BIBIS. De speciaal gezant was vergezeld van de functionarissen Sonja Kuip en Reint Vogelaar van de Nederlandse ambassade.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June