Column: Oefening baart kunst
16 Mar, 00:59
foto
verloskundigenpraktijkdekei.nl


Deze beproefde eeuwenoude wijsheid is op verschillende terreinen van toepassing, maar geldt vooral in de sport. Zowel bij fysieke als bij denksporten geldt dat jouw vaardigheden zullen toenemen, naarmate je de sport beoefent. Dit houdt meer in dan alleen maar wedstrijden spelen. Om progressie te boeken is het noodzakelijk om op zowel technisch, tactisch als conditioneel vlak jouw spel te verbeteren. Geen wonder dat beroepssporters over het algemeen meerdere keren per dag trainen om hun vaardigheden te verbeteren, maar ook om meer inzicht te krijgen in het spel en om goed ingespeeld te raken op elkaar. Hoe meer je traint, hoe beter je dus zal worden. In de voetballerij wordt er in het professionele circuit dus niets aan het toeval overgelaten om de prestaties van het team te verbeteren. Was het vroeger zo dat teams konden volstaan met een coach die verantwoordelijk was voor het gehele elftal, tegenwoordig voldoet een enkele coach niet meer, maar heb je voor elke linie een coach.

Behalve dat er veel spelsituaties getraind worden, is het dus ook nodig dat spelers elkaar leren kennen. Het is erg belangrijk om niet alleen van elkaar te weten hoe een bepaalde collega het liefst aangespeeld wil worden, maar ook welke loopactie op een bepaald moment de meest voor de hand liggende is. Hierdoor kan er geanticipeerd worden op een mogelijke spelsituatie, waardoor je de tegenstander een stapje voor bent. Op die manier kan een ploeg vooral in de aanval de tegenstander aftroeven en flink profiteren, want snelheid (in denken en handelen) is in het professionele circuit bepalend. Dit kan echter alleen bereikt worden door spelsituaties veelvuldig in te slijpen op de training. Vandaar dat het maken van trainingsuren erg belangrijk is in aanloop naar een wedstrijd.

Het is dus uitermate belangrijk dat er in aanloop naar een wedstrijd getraind wordt. De training is niet alleen belangrijk om de speelwijze eigen te maken, maar ook voor de cohesie binnen de groep. Training is ook belangrijk om te wennen aan de klimatologische omstandigheden van de plaats waar de wedstrijd wordt afgewerkt. Ideaal is dus dat spelers ruim voor het meetmoment ter plaatse zijn om te acclimatiseren en te bepalen hoe hun krachten te verdelen onder de geven klimatologische omstandigheden, voor zover mogelijk. Sporters die voor dezelfde club uitkomen hebben het iets makkelijker, omdat ze reeds op elkaar zijn ingespeeld en doorgaans niet hoeven te wennen aan het klimaat, omdat de competitie in dezelfde regio wordt afgewerkt. En toch werden de profvoetballers van het Duitse Leipzig, enkele dagen geleden met maar liefst 7-0 afgedroogd door hun eveneens professionele tegenstanders van Manchester City.

Bij nationale ploegen is dat een ander verhaal, want sterspelers uit verschillende continenten worden door grote Europese clubs gecontracteerd en wonen gedurende hun contractperiode dus in Europa. Daarnaast heb je ook nog de groep die in Europa is geboren, daar woont en werkt, maar ervoor kiest om voor een tropisch land als Suriname uit te komen. Deze spelers hebben in vergelijking met de eerder aangehaalde groep, een extra weerstand namelijk het klimaat. Ik hoor 'deskundigen' roepen dat de beroepsvoetballers die voor Natio uitkomen, professionals zijn en dat ze dus in staat moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten tegen de collega's uit Mexico. Men gaat dus voorbij aan de hier benoemde zaken, namelijk dat de spelers elkaar niet kennen en dat ze heel andere temperaturen gewend zijn. Natuurlijk hoop je het beste, maar de realiteit mag niet uit het oog verloren worden. Ook al zijn het beroepsvoetballers, ook voor hen geldt: oefening baart kunst.

Mireille Hoepel
Advertenties