Suriname Quo Vadis?
01 Feb 2023, 05:08
foto


Ik ben verbaasd dat twee partijen van de coalitie zich tegen de wijziging van de kiesregeling hebben uitgesproken nadat de president gezegd heeft dat hij voor One Man One Vote gaat. Het is natuurlijk ook opvallend dat commissie Lim A Po een tussenrapport heeft uitgebracht waaruit blijkt dat ze niet zoveel haast heeft alsof de verkiezingen pas over 5 (vijf) jaar moeten plaatsvinden. Die indruk maakt het tenminste.

Waarom ben ik verbaasd en waarom ben ik bezorgd? Wanneer twee coalitiepartijen van de regering tegen de wijziging zijn, terwijl de president iets anders heeft verklaard, dan rijst er een aantal vragen bij mij op. De eerste vraag die bij mij op rijst is of het een scenario van die twee is? De tweede vraag die bij mij opkomt is of het een onderdeel van een scenario is, zodat de president of de regering op een later moment kan zeggen dat zij nu niets gaat veranderen, want ze hebben geen overeenstemming in de regering hierover bereikt. Dit is zeer zorgelijk! 

Wanneer we kijken naar het feit dat wij denken in een rechtsstaat te leven, dan zien we nu, de zoveelste keer in de tweeënhalf jaar van deze regering, dat de rechtsstaat totaal niet gerespecteerd wordt. Wanneer een instantie zoals het Constitutioneel Hof recht spreekt niet gerespecteerd wordt, terwijl de grondwet exact aangeeft wat het gevolg is van een oordeel van het Constitutioneel Hof namelijk dat delen van die wet direct na uitspraak onverbindend zijn, betekent dit dat de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling onverbindend zijn. Zonder deze artikelen kunnen wij geen verkiezingen houden. Bij wijze van spreken kunnen wij nooit meer verkiezingen houden, omdat wij niet weten hoe wij de zetelverdeling moeten doen en omdat wij niet weten welk stelsel wij hebben en omdat wij niet weten wat de grenzen zullen zijn van de nieuwe kiesdistricten of kiesregio’s.

Iedere keer wordt weer getoond, dat men totaal geen respect heeft voor de rechtsstaat en de rechtsorde in dit land. We zijn in een complete bestuurlijke crisis beland wanneer de president aangeeft dat hij voor One Man One Vote gaat en twee partijen een week later samen verklaren dat ze tegen de wijziging van de kiesregeling zijn. Dat betekent dat er een crisis is in de regering en het wordt tijd dat de president er consequenties aan verbindt door ermee te stoppen. En te beginnen met de wijziging van de kiesregeling en vervroegde verkiezingen uitschrijft. Iedere keer wordt het volk geconfronteerd met crises die op het bestuurlijk niveau zijn. Wij merken ook de effecten hiervan.

Verder wanneer men nu zegt dat men een referendum wil om te weten of dit volk de kiesregeling wil wijzigen, dan is dat schandelijk. Dat betekent dat je het volk leert om het vonnis van het Constitutioneel Hof niet te respecteren. Dan leer je het volk burgerlijke ongehoorzaamheid, je leert het volk om lak te hebben aan de rechtsorde. Dat is wat deze twee partijen hebben gedaan. Dat is verwerpelijk, dat kunnen wij niet accepteren. Waarom kan er namelijk geen referendum gehouden worden om het volk te vragen of het eens is met een wijziging van de kiesregeling? Omdat het Constitutioneel Hof een vonnis heeft uitgesproken en in ons rechtssysteem is elk vonnis een wet te noemen. Het maakt onderdeel uit van het recht en mensen moeten zich eraan houden. Dit vonnis van het Constitutioneel Hof is een opdracht aan de regering om de kiesregeling te wijzigen en de regering dient zich eraan te houden.

Het vonnis dient zoals elk ander vonnis gerespecteerd te worden door alle partijen. Dit is weer zo’n voorbeeld waarbij wij onszelf moeten vragen Quo Vadis Suriname? Het wordt steeds triester, steeds erger met het demonstreren van geen respect te hebben voor land en volk en voor de rechtsstaat en rechtsorde. Het is de plicht van elke regering om de rechtsstaat te beschermen en te bewaken!

De vraag is, wat gaat de regering doen met deze uitspraken van de twee coalitie partijen?
De president is opvallend stil en dat spreekt boekdelen. In feite had er al een reactie moeten komen en dat is niet gebeurd. Als de president geloofwaardig wil zijn en weer geloof en vertrouwen van het volk wil hebben, dan zal er op dit punt zeker actie moeten komen. De houding van het grootste deel van de coalitie baart mij ernstig zorgen. Ik heb me afgevraagd of deze regering bezig is om het volk uit te lokken tot burgerlijke ongehoorzaamheid om artikel 56 van de grondwet in te kunnen zetten. Dit artikel geeft aan dat de zittingstermijn van DNA verlengd kan worden onder bijzondere omstandigheden die in de grondwet zijn genoemd.

Één van de bijzondere omstandigheden is de noodtoestand. Als dit een scenario is heeft iedereen het door en dan zal het zeker niet geaccepteerd worden door het volk. De gevolgen zullen niet te overzien zijn. Geen verkiezingen gecombineerd met de zware economische crisis en het oordeel van de Caribbean Financial Action Task Force over onze compliance situatie. En daarbovenop wordt alles eraan gedaan, naar mijn mening om de verkiezingen niet op tijd te houden. Na tweeëneenhalf jaar tijd regeren met vertrapping van de wet en daardoor de rechtsstaat en de rechtsorde, zal het de regering sieren om het vonnis van het Constitutioneel Hof te respecteren. We leven in een democratische Staat, verkiezingen zijn verplicht en verkiezingen houden de democratie in stand. Laat de president eindelijk demonstreren dat hij werkelijk een democraat is.

Jennifer van Dijk-Silos
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June