Rechter beslist ‘New Surfin NV’ nimmer opgericht
01 Dec, 01:46
foto
Beslissing van de kantonrechter op 22 november 2022. New Surfin NV is volgens de rechter nooit opgericht. De akte van oprichting is nietig.


Kantonrechter Dayanand Bandhoe heeft vorige week beslist dat New Surfin NV, nimmer is opgericht. Verder verklaarde de rechter de notariële akte van oprichting van 5 januari 2021, opgemaakt door notaris Dewnarain Kalisingh nietig en gelastte de doorhaling van de inschrijving in het Handelsregister. Hiermee is nu formeel een einde gekomen aan het Surfin-debacle en gehaal en getrek over de oprichting, inschrijving en doorhaling.

Medeoprichter Viren Ajodhia wendde zich in mei 2021 tot de rechter en vroeg onder meer om de nietigverklaring van de akte van oprichting en doorhaling van de inschrijving in het Handelsregister te gelasten. Op zijn eerder verzoek aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken om doorhaling van de inschrijving, volgde geen besluit maar een verwijzing naar de Handelsregistercommissie. In mei 2021 verwees deze commissie de oprichter(s) door naar de kantonrechter met hun verzoek.

De oprichting van de NV is niet op correcte wijze geschied. Aandelen behoren op naam van één of meer natuurlijke of rechtspersonen te zijn. Maar in de oprichtingsakte van New Surfin NV waren deze gesteld op naam van het ministerie van Financiën, dat geen natuurlijk of rechtspersoon is.

In zijn beoordeling stond de rechter stil bij het deel over de 5.100 geplaatste aandelen waarin het Financiën ministerie participeert. Nu vaststaat dat bij de oprichting van New Surfin NV, “5.100 aandelen op naam zijn gesteld van het ministerie, is de notariële akte dus van rechtswege nietig. Het ministerie is immers geen natuurlijk of rechtspersoon”, gaf de rechter aan.

Eind januari 2021 raakten de NV, de oprichters en aandeelhouders in opspraak, nadat de oprichtingsakte op straat kwam te liggen. In februari reageerde president Chan Santokhi in het parlement en gaf aan dat New Surfin NV in feite nooit is opgericht, omdat er procedurele fouten zijn gemaakt. Besloten werd om een nieuwe nv op te richten.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January