President in verklaring: Geen activiteiten naar vp toe
30 Nov 2022, 18:45
foto
President Chan Santokhi


President Chan Santokhi heeft vanmiddag een onderhoud gehad met vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. Tijdens het gesprek is de nadruk gelegd op het uitgangspunt dat deze regering zich nimmer zal inmengen met lopende strafzaken. Aan de president en de vicepresident is in elke strafzaak, geen andere rol dan die van toeschouwer toebedeelt. Dit deelt de president mee in een verklaring. Benadrukt wordt dat er geen activiteiten vanuit het Kabinet van de President zijn naar de vp toe.

"Broeders en zusters, landgenoten.
Heden is er een onderhoud geweest tussen de president en de vicepresident van de Republiek Suriname. Tijdens voornoemd onderhoud is naar voren gekomen dat de vicepresident over informatie beschikt als zou er een mogelijke dreiging heersen aangaande de persoon van de vicepresident.

Deze materie was de vorige week reeds ter sprake gekomen in een onderhoud tussen de president en de vicepresident, ten overstaan van de DNA voorzitter. Z.E. Chandrikapersad Santokhi heeft na gesprekken met de inlichtingen en veiligheidsdiensten kenbaar gemaakt dat deze diensten expliciet hebben aangegeven niet op de hoogte te zijn van, noch betrokken te zijn bij, enig onderzoek de vicepresident rakende. In extenso geeft de president derhalve aan dat er vanuit zijn kabinet geen activiteiten in deze richting worden ontplooid.

Op zijn verzoek volgen er de komende dagen gesprekken met diverse structuren en autoriteiten. De president stelde het navolgende expliciet: "Als regering gaan we niet accepteren dat delen van de regering bedreigd of geïntimideerd worden".

Verder is tijdens dit gesprek de nadruk gelegd op het uitgangspunt dat deze regering zich nimmer zal inmengen met lopende strafzaken. Op basis van het voorgaande is aan de president en de vicepresident, in elke strafzaak, geen andere rol dan toeschouwer toebedeelt.

De regering zal het voorbeeld blijven geven van in eenheid verder optrekken. Alleen zo zullen wij als natie de uitdagingen op ons pad succesvol overbruggen.

Dank U.
God zij met U en God zij met Suriname".
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July