President: Topzware agenda in VS succesvol afgewikkeld
23 Sep 2022, 00:00
foto
President Chan Santokhi heeft ook als Caricom voorzitter diverse besprekingen gevoerd in de VS.


Na acht dagen in de Verenigde Staten (VS) een topzware agenda afgewerkt te hebben, keert president Chan Santokhi later op de dag terug naar huis. Drie zaken stonden centraal bij alle besprekingen, zegt de president om een reactie gevraagd aan Starnieuws. De nationale, de bilaterale en de internationale agenda was de rode draad bij de vele besprekingen. Als Caricom voorzitter werden regionale vraagstukken afgestemd met de lidlanden. Het belang van Suriname is volgens het staatshoofd goed uit de verf gekomen tijdens de ontmoetingen met instituten en regeringsleiders. "Het land is geheel uit de isolatie. Belangrijk is om de eenheid in eigen land te versterken. Daarvoor is er zaterdag een gebedsdienst om de saamhorigheid te versterken", legt Santokhi uit.

In Washington was er als eerste een ontmoeting tussen de vicepresident van de VS, Kamala Harris, en de Caricom. Op de agenda stond onder andere voedselzekerheid, energie en financiële aspecten. De problemen die Caribische banken ondervinden en de relatie met correspondentbanken moeilijker worden, is eveneens aan de orde geweest. Er zijn actiepunten en een tijdlijn opgenomen voor de diverse uitdagingen waarmee de landen geconfronteerd worden. Uit de VS komen missies naar de Caricom-lidlanden om zaken verder uit te werken.

Er is een belangrijke ontmoeting geweest met de VS minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Deze bilaterale ontmoeting ging over de nationale agenda, waarbij verregaande samenwerking is afgesproken op het gebied van veiligheid, terrorisme en grensoverschrijdende bestrijding van criminaliteit, waaronder drugs. De fysieke aanwezigheid van de Drug Enforcement Administration (DEA) in Suriname is aan de orde gekomen. Daarnaast is ook aangegeven dat Suriname investeerders wil aantrekken, ook in de olie en gassector.

De bespreking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), onder leiding van Kristalina Georgieva, was bijzonder belangrijk, beklemtoont de president. Hij heeft een goede band opgebouwd met de IMF-baas die begrip getoond heeft voor de situatie van Suriname. Het IMF is akkoord gegaan met heronderhandelingen om het herstelprogramma aan te passen. Garantie van voedsel en armoedebestrijding zijn hierbij de rode draad. Ook de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) die het IMF-programma ondersteunt, heeft haar medewerking toegezegd om meer gelden vrij te maken. De ontmoeting met de Organisatie van de Amerikaanse Staten is belangrijk. De kwestie van Haïti is eveneens bij deze ontmoeting aan de orde geweest.

Naast de toespraak tijdens de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, heeft het staatshoofd diverse ontmoetingen gehad met leiders uit diverse delen van de wereld. Er is op diverse fora de gevolgen van klimaatverandering aangekaart. Suriname is een van de meest bedreigde landen en heeft dringend hulp nodig, maar levert ook een belangrijke bijdrage met de ruim 90% bosbedekking. Gepleit is voor toegang tot goedkoop kapitaal. Er is een nieuwe studie gemaakt om landen als Suriname niet te categoriseren als middle income country, waardoor het moeilijk is om toegang te krijgen tot internationaal goedkoop kapitaal.

Het bilaterale onderhoud met de Canadese premier Justin Trudeau is bijzonder succesvol geweest. Aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft het staatshoofd gevraagd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen met Canada. Er is goede ervaring met Canadese bedrijven, waaronder Iamgold. Aan de regeringsleider van Canada heeft de president gevraagd om in meerdere sectoren te investeren, waaronder landbouw. In New York zijn met heel veel landen ontmoetingen geweest op regeringsleidersniveau. Daarnaast heeft minister Ramdin ook met diverse collega's gesproken.

Naast de regionale en internationale vraagstukken is vanuit de VS ook aandacht besteed aan problemen en ontwikkelingen in eigen land, merkt de president op. Er is overleg geweest over de wisselkoers, met de banken, de vicepresident, de schaarste aan essentiële producten, zoals meel, de uitvoering van het herstructureringsplan van de SLM. Ook de voorbereiding van de jaarrede die op 29 september wordt uitgesproken, is gecoördineerd vanuit de VS. "Het waren zware dagen, maar er is nieuwe energie gestopt in verschillende relaties met landen en organisaties die vruchten zal afwerpen", concludeert de president.

Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June