Santokhi: Wereld heeft geen nieuwe wake-up call nodig
21 Sep 2022, 12:09
foto
President Chan Santokhi spreekt het wereldforum in New York, Verenigde Staten, toe. Hij wijst op diverse uitdagingen waar de wereld voor staat. (Beeld: VN)


President Chan Santokhi heeft zojuist tijdens zijn spreekbeurt op de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de wereld een spiegel voorgehouden. "Hebben we onze aarde op een duurzame manier behandeld?; Zijn we beter voorbereid op de volgende pandemie?; Is de toegang tot klimaatfinanciering verbeterd?; Hebben we ervoor gezorgd dat de meest kwetsbaren in onze samenlevingen uit armoede en honger werden getild, en hebben we in hun behoeften voorzien?"

Hij heeft ook gevraagd of de leiders de grondoorzaken van de humanitaire crisis en ongereguleerde migratie hebben aangepakt. "En ondernemen we voldoende actie, samen als één? President Santokhi stelde dat we allemaal kunnen concluderen dat we niet klaar zijn en niet ale noodzakelijke maatregelen hebben genomen. Als leider van een van de slechts drie CO2-negatieve landen ter wereld, heeft hij een beroep gedaan op handhaving van "onze vaste toewijding aan internationale principes en internationaal recht door iedereen," bij de aanpak van de wereldwijde uitdagingen en bedreigingen.

Geen enkel land is immuun voor de klimaatcrisis, zei Santokhi tegen de achtergrond van verergering van de klimaatcrisis met extreme weersomstandigheden. Suriname heeft in de afgelopen maanden ook zijn deel gehad, toen hevige regenval vele delen in het land hadden overstroom. Vruchtbare landbouwgrond werd door de instroom van zout water negatief beïnvloed, met economisch verlies tot gevolg, met gevolgen voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud op het platteland.

Secretaris-generaal Antonio Guterres was zelf getuige van de impact die klimaatverandering heeft op laaggelegen kuststaten toen hij Suriname in juli bezocht. President Santokhi heeft benadrukt dat het tijd is om nu te handelen. "We moeten de toezegging van 100 miljard dollar nakomen in klimaatfinanciering," om de aanpassingen te plegen om te kunnen omgaan met de klimaatverandering.


Financiën, is de ruggengraat van duurzame ontwikkeling. De tijd is gekomen, en de tijd is nu, voor een echte hervorming van de wereldwijde financiële architectuur. Een hervorming die rekening moet houden met de unieke en inherente kwetsbaarheden die het vermogen van kleine en kwetsbare economieën belemmeren om economische, ecologische en sociale schokken te boven te komen. President Santokhi verwelkomt daarom de benoeming van het panel op hoog niveau voor de multidimensionale kwetsbaarheidsindex. "En we kijken uit naar het vinden van oplossingen, het aanpakken van de obstakels, het realiseren van de index, met name de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens."

Als Caricom-voorzitter heeft hij de aandacht gevraagd voor de politieke, economische en humanitaire crisis in Haïti, die een grote zorg voor de regio blijft en waarvoor de aandacht van de internationale gemeenschap is vereist. "Het is van het allergrootste belang dat alle steun bij het oplossen van de situatie in Haïti gebaseerd moet zijn op een door Haïti ontwikkeld en beheerd plan." Het staatshoofd heeft erop gewezen dat de lidstaten hun rol moeten opnemen in het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.

"In de wereld van vandaag moeten verschillen worden opgelost door dialoog en samenwerking. Daarom moeten naar onze mening het langdurige embargo tegen Cuba en het Cubaanse volk worden opgeheven," pleitte Santokhi.
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June