NPS vraagt president onderzoek naar perikelen bij SLM
18 Aug, 08:01
foto


De Nationale Partij Suriname (NPS) roept president Chan Santokhi op om een onderzoek in te stellen naar de perikelen bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Dit moet ook gebeuren bij andere bedrijven onder beheer van de overheid, waarbij terstond corrigerend moet worden opgetreden. Eerder heeft ook VHP-fractieleider Asis Gajadien de president gevraagd om onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar het gunnen van werk aan het advocatenkantoor Bissessur Legal BV, dat in Nederland is gevestigd. Prenobe Bissessur is adviseur van de president en lid van het crisisteam van de SLM namens de regering.

De NPS zegt in een bericht kennis genomen te hebben van de perikelen rond een contract aan het advocatenkantoor van de advocaat Bissessur, waarbij een bedrag van ca. 17.500 euro per maand gemoeid gaat. "Wij merken op dat hierbij conflict of interest aan de orde is, omdat de persoon in kwestie adviseur is van de president en behoort tot het crisisteam dat de SLM uit de problemen zou moeten halen". De NPS doet een dringend beroep op de president om transparant op te treden, nu er nog meer corruptie in zijn nabije omgeving bekend wordt.

"President, uw regering waarvan de NPS deel is vraagt het volk steeds offers te brengen, terwijl er klaarblijkelijk geen rekening wordt gehouden met de noodzakelijke daden om het volk te ondersteunen. Onze samenleving wordt telkens geconfronteerd met daden, die niet getuigen van prudent financieel beleid", stelt de groene partij.

"De NPS is een coalitiepartner conform het Regeerakkoord 2020-2025 en wenst hierbij te benadrukken dat zij haar ernstige afkeuring uitspreekt over misstanden binnen de overheid en parastatalen en roept de president op een onderzoek in te stellen naar de kwestie van de SLM en bij andere bedrijven onder het beheer van de overheid, waarbij terstond corrigerend moet worden opgetreden. "

Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November