Van Dijk-Silos: Een krater in de rechtsstaat geslagen
04 Jul, 00:44
foto
Jurist Jennifer van Dijk-Silos


De bedreiging van vicepresident Ronnie Brunswijk op een ABOP-vergadering heeft een krater geslagen in het fundament van de rechtsstaat. De intimidatie naar advocaat Serena Muntslag-Essed en het Constitutioneel Hof is als een schok overgekomen. Deze bedreiging moet niet geaccepteerd worden door het volk van Suriname. Dit zegt ex-minister van Justitie en Politie tevens ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, de jurist Jennifer van Dijk-Silos in gesprek met Starnieuws.

Muntslag-Essed heeft een verzoekschrift ingediend bij het Constitutioneel Hof om de kiesregeling niet bindend te verklaren. Het is volgens Van Dijk-Silos noodzakelijk om de kiesregeling te wijzigen "omdat de democratie niet volledig wordt beleefd met het huidige districtenstelsel, omdat niet elke stem hetzelfde gewicht heeft. In het stelsel van landelijke evenredigheid of in een combinatie van districten en landelijke evenredigheid is elke stem evenveel waard, namelijk one man one vote, one value. Dit betekent dat elke stem van de kiezer evenveel weegt wat tot gevolg heeft dat de democratie volledig beleefd wordt. Het is dus heel belangrijk dat ons kiesstelsel veranderd wordt".

De jurist vraagt zich af hoe politieke partijen tegen de wijziging van het kiesstelsel kunnen zijn, vooral omdat ze altijd prediken voor democratie en in het belang van land en volk te zullen handelen. "Met de huidige bedreigingen van de vicepresident is het manifest dat deze kreten simpelweg lippendienst betekenen. De bedreigingen door de vicepresident van het land op een partijvergadering zijn tekenen van een zeer zwakke rechtsstaat", stelt Van Dijk-Silos. Zij benadrukt dat het Constitutioneel Hof een van de instituten is die in leven is geroepen om de rechtsstaat verder te waarborgen en te beschermen. Het moet daarom onafhankelijk en autonoom, zijn besluiten kunnen nemen.

Het is verwerpelijk en onacceptabel dat de vicepresident, eigenlijk de uitvoerende macht, op een partijvergadering dit instituut en de betrokken advocaat, bedreigt. Dit betekent volgens Van Dijk-Silos dat er geen respect is voor de rechtsstaat. De uitvoerende macht demonstreert structureel geen respect te hebben voor recht, wet en democratie, en voor de andere instituten van de trias politica. Het is helder dat Suriname zich in een staatsrechtelijke crisis bevindt. Zowel de advocaat als het Constitutioneel Hof moeten hun werk onafhankelijk kunnen verrichten, stelt de ex-minister. Zij voert aan dat advocaten ook een functie hebben als een belangrijke poot van de rechtsstaat.

Van Dijk-Silos vindt het ook verwerpelijk dat de vicepresident openlijk ingespeeld heeft op de etnische sentimenten die erg levendig zijn in de multi-etnische samenleving. Hij beweert dat men de marrons niets gunt, waarmee hij deze etnische groep voor de gek wil houden. "Hij wil met deze uitspraken marrons klaarmaken voor de aangekondigde straatacties. Dit is een vicepresident onwaardig. Dit betekent ook dat de staatsveiligheid in gevaar wordt gebracht door niemand anders dan een lid van de uitvoerende macht. Het is duidelijk dat de vicepresident en derhalve dus de uitvoerende macht geen druppel respect heeft voor de rechtsstaat. Het is nu tijd dat het Surinaamse volk toont zich niet te laten intimideren en strijd zal moeten leveren voor behoud van de rechtsstaat en de democratie", stelt Van Dijk-Silos. Zij roept Muntslag-Essed en het Constitutioneel Hof op zich niet te laten intimideren en met moed, oprechtheid en objectiviteit, door te gaan met dit proces en het af te ronden.
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August