Suriname en VS tevreden over relatie tussen beide landen
22 May, 04:50
foto
De Amerikaanse ambassadeur Karren Williams en minister Albert Ramdin tijdens de 2e bilaterale dialoog. (Foto: CDS)


Suriname en de Verenigde Staten van Amerika (VS) hebben hun tweede bilaterale evaluatie gehouden zaterdag. VS-ambassadeur Karren Williams noemt de bilateraal dialoog een buitengewone gelegenheid om de samenwerkingsrelatie te evalueren. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking blikt tevreden terug. Suriname en de VS hebben volgens hem een gelijkwaardige relatie waar beide landen voordeel uit halen.

De delegaties hebben zich gebogen over de functionele samenwerking op onder meer politiek en diplomatiek gebied. Zo is ook het bezoek van hoge functionarissen aan de orde gekomen en als voortvloeisel hiervan zal president Chan Santokhi begin juni de Summit of the America’s in Los Angeles, VS bijwonen. Partijen hebben verder een terugblik gedaan op de defensiesamenwerking, die zal worden voortgezet. Ook is er een evaluatie geweest van de steun die VS heeft geboden gedurende de covidpandemie en de onderhandelingen tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds, meldt het ministerie.
.
“We hebben een bijzondere goede band met de VS. Het is niet alleen een politieke relatie, het is een gelijkwaardige relatie waarbij we zeker grote voordelen hebben uit de samenwerking op verschillende terreinen.” De bewindsman noemt hierbij sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. “We zien veel meer Amerikaanse bedrijven interesse krijgen voor Suriname en er zijn zoveel andere gebieden waarop we samenwerken en samen kunnen werken”, zo voegt de Ramdin eraan toe. Binnenkort zal er een overzicht gepresenteerd worden over de samenwerkingsgebieden, waarbij concreet zal worden aangeven wat de financiële voordelen zijn voor Suriname.

Ramdin benadrukt dat de dialoog onderdeel is van het herstellen en intensiveren van de relatie met een belangrijke partner op het westelijk halfrond. Wanneer Suriname invulling zal geven aan het voorzitterschap van de Caricom zal president Santokhi ook een zekere verantwoordelijkheid hebben om zaken die van belang zijn voor het westelijk halfrond met de VS te bespreken. “In al die ontwikkelingen speelt de VS een belangrijke rol en wij zullen daarom veel contact hebben met de VS alsook met andere landen in de regio.”

Ambassadeur Williams ziet de dialoog als de mogelijkheid bij uitstek om van gedachten te wisselen over de relatie en na te gaan hoe deze sterker gemaakt dan wel hogerop getrokken kan worden. De VS kijkt volgens haar ernaar uit om president Santokhi te verwelkomen tijdens de summit in juni. Het zal volgens de diplomaat het juiste moment zijn om de samenwerking te bediscussiëren. De Amerikaanse afgezant bleef stil staan bij de betrokkenheid van de VS in de afgelopen periode. Ze blikte terug op ondersteuning op het gebied van defensie, gezondheidszorg, Covid-19 en onderhandelingen met het IMF. Williams toonde zich verrast dat er op veel gebieden is samengewerkt. Dit alles heeft volgens haar alleen maar ertoe bijgedragen een aan stevigere relatie.

Naast Ramdin waren van Surinaamse zijde ook de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Krishna Mathoera van Defensie aanwezig. Namens de VS werd Williams vergezeld door Barbara Feinstein (US Deputy Assistent Secretary of State) en Clinton White (vertegenwoordiger van de USAID, de ontwikkelingsorganisatie van de VS op het westelijk halfrond). Beide laatstgenoemde functionarissen namen vorig jaar virtueel deel aan de dialoog.

Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August