Jogi wil onderzoek of Sadi 2 jaar in Commewijne woont
26 Jan, 00:00
foto
Assembleelid Mahinder Jogi dinsdag in De Nationale Assemblee.


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) heeft dinsdag in De Nationale Assemblee opgeworpen dat zijn collega Ann Sadi (NDP) uit Commewijne niet twee jaar zou wonen in het district. Hij verwees naar een huurcontract dat zij getekend heeft met het Staatsziekenfonds (SZF) op 1 augustus 2018. Dat is 22 maanden voor de verkiezingen en niet 24 zoals de vereiste om zich kandidaat te kunnen stellen in een district. Jogi zorgde met zijn mededeling voor behoorlijk wat tumult. De vergadering is door Assembleevoorzitter Marinus Bee tot twee keer toe geschorst om de orde te handhaven.

"Welk belang behartigt het Assembleelid?" stelde Jogi. Sadi had eerder in de vergadering te kennen gegeven dat mensen uit Commewijne niet geholpen kunnen worden omdat het kantoor van het SZF in Commewijne gesloten is. Jogi merkte op dat Sadi blijkbaar voor eigen belang opkomt, want het huurcontract van haar pand is opgezegd. Er werd geprotesteerd vanuit de NDP-fractie dat Jogi niet bezig is met het onderwerp maar heel andere zaken aankaart. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde dat als er zaken mis zouden zijn, er organen zijn die kunnen worden ingeschakeld. Het is niet correct om persoonlijke aangelegenheden van Assembleeleden te bespreken in het college. Over alle leden kan er wat gezegd worden. Ook zijn fractieleden Melvin Bouva en Ebu Jones vonden dat hetgeen Jogi aanhaalde buiten de orde is en een persoonlijke aanval is.

Jogi voerde aan dat aan de orde is de covid-situatie. Het is Sadi geweest die de kwestie van het huurpand in Commewijne aan de orde stelde. Hij heeft speurwerk verricht en ontdekte het contract, waarin staat dat ze aan de Basitostraat woonde op 1 augustus 2018. Het adres is niet Commewijne maar Paramaribo. Sadi en Paramessar stelden dat Jogi verkeerd is geïnformeerd. Parmessar deelde mee dat het om een correspondentieadres gaat. Sadi ging in op het contract dat getekend is met SZF. Er werd gezegd dat het om een wurgcontract gaat, maar dat is volgens haar niet het geval. Het pand is gehuurd voor US$ 170 per maand en het contract is verlopen. Er is wel voor twee jaar gestort volgens SZF en zij moet het geld van zes maanden terugstorten. Zij heeft nog geen bevestiging van de bank gekregen dat er daadwerkelijk geld is overgemaakt.

Uiteindelijk is afgesproken dat de zaak over de woonplaats verder zal worden onderzocht. Jogi heeft het contract ter beschikking gesteld van De Nationale Assemblee. Van de planning van de leiding van De Nationale Assemblee om zoveel mogelijk wetsontwerpen af te ronden dinsdag is behoorlijk in de war geschopt. Slechts de vervolgvergadering over de Covid-situatie is afgehandeld. De openbare bijeenkomst begon ruim anderhalf uur laten. Diverse Assembleeleden van de VHP en ABOP waren in overleg met de president, waardoor de vergadering laat is begonnen. Donderdag zal verder worden vergaderd.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May