Vijf wetsontwerpen en beantwoorden vragen op DNA-agenda
25 Jan, 04:46
foto


Voor vandaag heeft de leiding van De Nationale Assemblee het liefst vijf ontwerpwetten op de agenda geplaatst. Om 11 uur is de eerste vergadering, waarbij de regering vragen zal beantwoorden over de covid-situatie die eerder gesteld waren. Een wet om buitenlanders te naturaliseren, de Rijwet, aanpassing van het Decreet Gronduitgifte, de Zegelwet en Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken. Er zijn ook convocaties voor 15.00 en 17.00 uur.

Assembleevoorzitter Marinus Bee legt in gesprek met Starnieuws uit dat er een inhaalslag gemaakt wordt. Getracht zal worden vandaag om vergaderingen af te ronden als de regering gelijk antwoord kan geven. Er wordt rekening mee gehouden dat niet alle ontwerpwetten afgerond kunnen worden. De behandeling van de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken zal vandaag niet aan de orde komen. De commissie van rapporteurs heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig heeft, voordat de ontwerpwet in het openbaar behandeld kan worden.

De vergaderingen zijn allemaal voor vandaag geconvoceerd, omdat er geschoven kan worden tussen de vergaderingen als er meer tijd nodig is voor een bepaalde wet, zegt Bee. Er is gekozen voor deze werkwijze zodat de achterstanden die er zijn in behandeling van de wetten, in een paar maanden ingelopen kunnen worden. Er is een beroep gedaan op de commissievoorzitters om de voorbereidingen van diverse wetten vlot te trekken. Dit geldt ook voor verschillende betrokkenen die geraadpleegd worden door de commissies.

Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May