DSB geen voorstander van renteverhoging
04 Dec, 00:00
foto
De resultaten van de veiling van termijndeposito's op 1 december door de CBvS.


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) wil zoveel mogelijk geld afromen uit de samenleving om onder andere een stabiele prijspeil en wisselkoers te realiseren. Starnieuws verneemt vanuit diverse banken dat een van de geopperde ideeën vanuit de CBvS is de rente flink opschroeven, wat op tegenstand stuit bij sommige banken, waaronder De Surinaamsche Bank (DSB). “Veel hogere rentes dan nu zullen helaas niet haalbaar zijn in mijn opinie. Ik spreek dan niet namens de Surinaamse Bankiers Vereniging, maar als directeur van DSB,” zegt topman Steven Coutinho, desgevraagd. "In elk geval niet in één keer. Dat kan namelijk ook effecten hebben op de leenrentes die onze bestaande klanten betalen - en die hebben het al moeilijk", voert hij aan.

Coutinho legt uit dat de rente die betaald wordt door CBvS aan banken via de zogenaamde Open Market Operations (veiling van termijndeposito’s) een indicatie vormt voor de gewenste krediet en leenrentes van banken om een economie te sturen. “Een soortgelijk mechanisme wordt internationaal ook gehanteerd om te zorgen dat liquiditeit wordt afgeroomd (hoge credit rentes) of erbij komt (lage leenrentes). Het mechanisme zelf is natuurlijk erg welkom”.

De rente is inmiddels geklommen naar boven de 60% afgelopen maand, zoals af te lezen valt op de website van CBvS. Op de vraag wat hij hierin leest, vraagt de bankier zich af of deze rentestand een reflectie is van wat de economie nu nodig heeft en als het zich vertaald in credit en leenrentes, wat het effect zal zijn. “Er is zeker veel geld in de samenleving die de US-dollar koers nog steeds hoog houdt. De vraag is of dat geld terug zal gaan naar de banken. “Cash geld hoeft namelijk niet altijd compliant geld te zijn”.

Op de vraag of het Internationaal Monetair Fonds (IMF) achter deze beleidswijziging staat, stelt de bankier “dat weet ik natuurlijk niet. Maar een dergelijk recept is wel elders toegepast om de reële waarde van het geld te helpen stabiliseren. Niet alles wat het IMF wil hebben, kan echter zonder meer worden uitgevoerd. Nagegaan moet worden of het zal werken in Suriname. Daar komt nog bij dat elke bank vrij is om te bepalen welke rentestand zij zelf hanteert. Dat is des banks. Op dit moment is DSB in elk geval waakzaam om de rentelasten niet zonder meer te verhogen - ook al geeft de rentecurve dat misschien aan”, stelt Coutinho.
Advertenties