Banken werken aan eenduidige manier van openen rekeningen
23 Nov, 04:41
foto


De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is ingenomen mee dat er een publieke versie van het National Risk Assessment (NRA) rapport eindelijk beschikbaar is. "Wij kunnen het belang van een succesvolle uitvoering van de aanbevelingen hierin niet genoeg benadrukken, en de gevolgen hiervan onder andere op het openen van een bankrekening voor zoveel mogelijk Surinamers," zegt SBV-voorzitter Steven Coutinho. De banken werken aan een eenduidige manier van openen van rekeningen. Een project hiertoe is komende maand af. 

Het NRA-rapport is een methodische vaststelling en analyse waarbij witwassen, financiering van terrorisme, proliferatie en corruptiedreigingen in Suriname, de kwetsbaarheden en de daaruit voortvloeiende risico’s geïdentificeerd, beoordeeld, gemeten en geanalyseerd worden. Dit met de bedoeling deze dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s te kennen, begrijpen te verkleinen en illegale financiële stromen en transacties zoveel als mogelijk tegen te gaan. De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), die deel uitmaakt van de overkoepelende FATF met meer dan 200 deelnemende landen die zich verbonden hebben aan deze globale anti-witwas waakhond. In maart 2022 komt de CFATF om een mutual assessment uit te voeren in hoeverre de Surinaamse overheid en de aangewezen private sectoren voldoende, toepasselijke en duurzame maatregelen hebben getroffen om de risico’s, dreigingen en kwetsbaarheden tegen te gaan en te voorkomen. Dit mede op basis van de aanbevelingen opgenomen in het NRA-rapport. 

Als Suriname niet door het assessment komt, dan kan het land als non-coöperatief worden aangemerkt en op de FATF-blacklist komen te staan of als land met significante deficiënties op het gebied anti money laundring kunnen worden aangemerkt en op de FATF grey list worden geplaatst. Vanwege de verplichtingen die voortvloeien voor alle leden van de FATF en hun zusterorganisaties zoals de CFATF, zullen landen en organisaties maatregelen moeten treffen tegen Suriname. De zogeheten global sanctions zullen dan geactiveerd worden. Ook de EU en de VS zullen Suriname dan op een specifieke sanctielijst plaatsen. De global sanctions zijn een mechanisme om een land dat zich niet wil conformeren aan de gevestigde standaarden, in principe daartoe te dwingen. Het betekent een internationale boycot op vrijwel alle fronten. Niet alleen het land, maar ook zijn staatsburgers en bedrijven zullen onder de sancties vallen. De financiële instellingen zijn daarbij de eerste op de lijst, stelt Coutinho. 

Bij een blacklisting wordt Suriname zonder pardon geheel geïsoleerd van het internationaal financieel systeem. Suriname kan als gevolg hiervan dan niet exporteren of importeren, correspondent banken (internationale banken die valutaverkeer ondersteunen van en naar ons land) zullen dan geen zaken meer met Surinaamse banken mogen doen. Het gevolg van een black – of greylisting is allesbehalve rooskleurig en moeten wij in beide gevallen als natie er gezamenlijk alles aan doen om dit te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat er een eenduidige manier van werken is bij alle banken die voldoen aan zowel lokale regelgeving alsook internationale richtlijnen, is de SBV sinds enige maanden gestart met het opstellen van een nieuwe Compliance Control Framework (CCF) met bijbehorende procedures voor  andere het openen van rekeningen van klanten en voortgezette controles op reeds bestaande relaties. De CCF adresseert alle actiepunten die genoemd zijn door het NRA-rapport voor wat de banken betreft. Het CCF project moet ervoor zorgen dat de banken allemaal op dezelfde manier werken. 

Er is veel te doen om het openen van bankrekeningen in de samenleving. Volgens de SBV onderschrijven de bank het belang dat elke Surinamer een rekening zou moeten kunnen openen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat er een eenduidige manier nodig is om dit te bewerkstelligen, zodat gezamenlijk de integriteit van het financiële systeem kan worden behoed voor de dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s – en een isolement van het internationale financieel systeem. Zodra de oplevering van het CCF af is in december, zullen banken beginnen met o.a. het gezamenlijk uitrollen van een eenduidige manier van onboarding, zodat de klant weet waar ze aan toe is als het gaat om een bankrekening te openen, veilig te gebruiken en te behouden.

"Banken nemen hun verantwoordelijkheid van poortwachter van het financiële systeem zoals dat van iedere bank in de hele wereld verwacht wordt. We beseffen ons dat dit soms ongerieflijk is voor u maar het is de enige manier om op de lange termijn duurzaam welvaart te creëren voor ons mooi land," stelt de SBV-voorzitter zich richtend tot de klant. 

U kunt de volledige publicatie van SBV hier downloaden. 
pdf-icon.gif Publicatie_SBV_over_NRA_.pdf                
Advertenties