Asin: Wettig verplichten tot vaccinatie niet nodig
15 Oct, 04:11
foto
Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19. (Foto: René Gompers)


Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19, benadrukt dat het wettig verplichten van burgers om zich te vaccineren, op dit moment niet aan de orde is. Hij geeft aan dat hoewel het land in een covidcrisis zit, vaccinatiedwang niet nodig is. De laatste twee weken is er een duidelijke toename van mensen die zich laten vaccineren tegen het dodelijke virus. Hij vindt het erg dat er met het onderwerp politiek gespeeld wordt.

Donderdag is op de reguliere covidpersconferentie ingegaan op de situatie. Vooralsnog is er niet veel veranderd. Het aantal besmettingen is nog steeds hoog, er sterven elke dag tussen de 8 en 10 personen. De thuissituatie wordt ernstiger. Er zijn al drie gesprekken geweest met de regering om dit op te vangen. De oplossing is om meer ziekenhuisbedden in te zetten. Maar voor elk bed is er tenminste een verpleegkundige, een arts, een aantal verbruiksmiddelen en zuurstofapparaat nodig. Op dit moment is er al een grote druk op het personeel.

De deskundigen die aanzitten op de persconferentie zijn blij dat de bevolking gebruik maakt van de mogelijkheden om zich te beschermen. De vaccinatiegraad moet nog meer gaan stijgen. “Dat proberen we met een goede campagne, op vriendelijke wijze, zonder dwang te realiseren,” geeft Asin aan. De situatie over de positieven en de druk die het op de reguliere zorg heeft, is buitengewoon ernstig. Daarom hebben we al drie vergaderingen deze week met de president.” Verplicht vaccineren zou noodzakelijk worden als de situatie bij de ziekenhuizen en KKF blijven aanhouden en zich extreme gevallen zoals die zich in India en Brazilië hebben afgespeeld, zich hier ook gaan manifesteren, stelt Asin.

“We hebben er alle vertrouwen in dat de huidige manier van werken, onze campagne op dit moment, voldoende is. En dat we op die manier niet gaan komen bij het moment dat er plicht nodig is om de niet gevaccineerde te beschermen. Het animo om te vaccineren neemt behoorlijk toe,” zegt Asin. Er komen nog meer infosessies bij bedrijven, op scholen, in buurten. Er zal ook ter plekke gevaccineerd worden indien men dat wenst.
Advertenties