Huur: Landbouwgronden niet omzetten in eigendom
25 Aug, 18:25
foto
Assembleelid Miquella Huur (ABOP) gisteren in De Nationale Assemblee.


Assembleelid Miquella Huur (ABOP), lid van de commissie van rapporteurs Decreet Uitgifte Domeingronden, vindt dat landbouwpercelen niet tot de mogelijkheid moeten behoren voor conversie naar eigendom. Zij voerde in De Nationale Assemblee dinsdag aan dat er nog geen wet ruimtelijke ordening is. Als mensen eenmaal de grond in eigendom hebben, kunnen ze daarmee doen wat ze willen. Zij verschilt hiermee van mening met commissievoorzitter Mahinder Jogi (VHP).

Huur stelde dat de omzetting van grondhuur in eigendom een pilot moet zijn. De effecten ervan moeten worden bekeken. Te zijner tijd kan de wet worden gewijzigd en kunnen domeingronden voor meer doeleinden worden uitgegeven voor conversie. Nu gelijk de landbouwgronden mee te nemen in de wet, is volgens haar niet verstandig. Coalitiegenoot Jogi zei dat ongeveer 2.2% van het het land is uitgegeven aan landbouwgronden. Dat is volgens hem niet veel.

Indien landbouwgronden toch meegenomen worden voor conversie in de wet die wordt behandeld in De Nationale Assemblee, stelt Huur voor om deze te beperken op grootte en ligging. Uitsluitend de landbouwgronden die door de jaren heen de bestemming van bebouwing en bewoning hebben gekregen, of volledig ontsloten zijn door percelen, zouden in aanmerking mogen komen. Het gaat om landbouwpercelen die niet langer worden gebruikt voor beplanting. "We moeten dus ervoor waken dat onze vruchtbare landbouwgronden niet onvoorwaardelijk omgezet worden naar eigendom". 

Jogi heeft een voorstel ingediend om per 1 ha SRD 20.000 te vragen voor conversie. Hij vindt dat 25 ha geconverteerd mag worden per geval. Hiertegen is een storm van kritiek losgebarsten vanuit de NDP- en de BEP-fractie. Volgens de oppositie zal er sprake zijn van belang van kapitalisten, terwijl het om de kleine man zou moeten gaan. Donderdag worden deze wetswijziging verder behandeld in De Nationale Assemblee.
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August