Minister Levens ontheft drie leidinggevenden
23 Jul, 13:28
foto


Drie vrouwelijke leidinggevenden zijn door minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ontheven uit hun functie. Het gaat om onderdirecteur Personele Aangelegenheden, Natacha Blankendael, onderdirecteur Financieel Beheer Raynel Oord en het hoofd Personeelszaken, Letitia Meilise-Simons.

De functionarissen zijn ontheven uit hun functies per 22 juli. De minister roept hen op om hun volledige medewerking te verlenen aan de organisatorische overdracht.

Rayen Vyent wordt belast met de werkzaamheden behorende bij de functie van onderdirecteur Personele Aangelegenheden. Orpheu Marengo is belast met de functie van onderdirecteur Financieel Beheer.

De bewindsvrouw vraagt de afdelingshoofden, coördinatoren, staf en personeel de volle medewerking en ondersteuning te verlenen aan de functionarissen bij de uitoefening van hun taken.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October