IMF, EFF en de inclusieve economie van het binnenland
02 May, 19:08
foto


De bereikte Staff-Level Agreement (SLA) tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Suriname is geen Stand- By-Arrangement (SBA) maar een Extended Fund Facility (EFF) voor een periode van 3 jaar, 2021-2024. Na goedkeuring door de Executive Board is de EFF een feit zo meldt het persbericht van het Fonds op 29 april. Het EFF zal als katalysator werken voor andere geldstromen van multilaterale instellingen (IDB, CDB) maar ook andere vormen van grote kapitaalstromen en community fondsen. In elk geval komt er met EFF een kapitaal injectie van us$ 690 miljoen richting Suriname, waarvan us$ 57.7 miljoen meteen na goedkeuring door de Board.

Een citaat uit het persbericht luidt als volgt: “The program aims to lay the foundation for a strong, resilient, and inclusive economic recovery through protecting the poor, lowering inflation, restoring debt sustainability, and investing in the future”. De 'inclusive economic' en 'investing in the future' zijn interessante nadere duidingen door het Fonds als de focus naar het binnenland van Suriname wordt gelegd. Het betrekken van het binnenland in zijn volle omvang bij het diversificeren van de economie is zeker investeren in de toekomst en het vormgeven aan een inclusieve economie. Zonder twijfel is tot nu toe sprake van onderbenutting van het aanwezige economisch potentieel van het binnenland en het mondjes maat betrekken van de inheemse bevolking en marrons in het actief leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname en de groei van het BBP (Bruto Binnenlands Product).

Met het aan de slag gaan met marronomics door particuliere initiatiefnemers is een serieuze stap gezet voor economische ontwikkeling op een breed front in een deel van het binnenland van Suriname.  De economische activiteiten in West Klaaskreek te Brokopondo staan model voor 'inclusive economy' en 'investing in the future'.  Niet mijnbouw, maar agro-bosbouw, ontwikkelen van infrastructuur, processing industrie en (woning) bouw zijn de focus van marronomics. Een belangrijke economische pilaar van de binnenlandse agro-bosbouw is de NTFP economie. Het gaan focussen op de ontwikkeling van Non Timber Forest Producten (oliën uit noten, kruiden, vruchten etc) is een enorme kans voor het binnenland voor het bereiken van afzet aan de farmaceutische en cosmetische industrie op wereldmarktniveau. Met name de Europese Unie en Amerika zijn grote afzetmarkten. De Oost-Aziatische regio, Zuid Korea en Japan worden in dit verband als opkomende markten getypeerd. De Surinaamse economie zou aan geschatte inkomsten us$1-us$2 miljard kunnen verdienen.

Het herstelplan als voorwaarde voor het beschikken over EFF moet volop inzetten op 'inclusive economy' en 'investing in the future' middels goed en verstandig economisch beleid.  In elk geval moeten de ministeries  van Regionale Ontwikkeling en Sport, Grondbeleid en Bosbeheer, Economische Zaken, Ondernemerschap &Technologische Innovatie en Landbouw, Veeteelt en Visserij hierbij actieve betrokkenheid en inzet tonen. Samenwerking tussen deze ministeries zal marronomics in de positie brengen te diversificeren en lange termijn  investeringen en/of funding bij multilaterale instellingen te kunnen aantrekken. De rol van het Fonds Ontwikkeling Binnenland is ook cruciaal. De kennis die bij dit fonds aanwezig is met betrekking tot het mobiliseren van community funds en omgaan met het bevoegd gezag is zeker van waarde.

Het EFF is een kredietfaciliteit en zal dus terugbetaald moeten worden. Samenwerking met het IMF is niet en nooit gratis. Dit is reden temeer om de verdiencapaciteit in de komende jaren te vergroten en werk te maken van inclusieve economische ontwikkeling voor de lange termijn. Politiek gezien is de ABOP het gezicht van het binnenland en heeft 'ontwikkeling als pijler in de naam. Economische ontwikkeling als verheffing van het binnenland is daar onderdeel van.

Hugo Esseboom
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May