Op SEH worden 6 ic-bedden ingericht; opschaling Covid-zorg
28 Apr 2021, 01:43
foto


De regeringstop heeft de Covid-19 situatie besproken en heeft diverse besluiten genomen. Opschaling van de zorg om Covid beheersbaar te houden, is dringend vereist. Op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zullen 6 bedden ingericht worden voor de intensive care (ic). De opdracht is nu reeds gegeven om afdelingen te sluiten en aangepaste ic-units in te richten.

Tijdens de regeringstop is naar voren gekomen dat de uitdaging niet in het materiële zit, maar deskundig kader nodig is. Om een ic-bed klaar te leggen zijn er meerdere specifieke krachten nodig. Het afschalen van de reguliere zorg en opschaling van de Covid-zorg stuit echter ook op weerstand, waarbij de inkomstenderving voor delen van de branche een voorname rol speelt. De regering blijft evenwel constant in overleg met de sector, vooral omdat privébelangen niet mogen prevaleren, meldt de Communicatiedienst Suriname.

In deze situatie geldt 'all-hands-on-deck' zoals minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zondag tijdens de Zoom-persconferentie al benadrukte. Daarom wordt er een Buddy-systeem geïntroduceerd. Eenieder zal per on-the-job training ingezet worden in de zorg. Nederland is de afgelopen periode met mankracht ingekomen, maar vanwege de situatie in dat land is dit momenteel niet mogelijk.

Intussen zijn maandag 60 verpleegkundigen en 30 ziekenverzorgenden vrijgemaakt. Ook is het isolatiebeleid vanwege het aantal beschikbare plekken aangepast. De huisartsen zullen meer betrokken worden, onder meer bij het monitoren van zieken naar thuisquarantaine toe. Aangegeven is dat met inachtneming van internationale protocollen het ontslagbeleid zal worden aangepast. De protocollen van behandeling worden steeds nagekeken en aangepast om behandeling zo veel als mogelijk te kunnen garanderen. Tegen deze achtergrond wordt ook de vaccinatie voortgezet. Er worden in de eerste week van mei 28.800 vaccins verwacht met prioriteit voor de gewapende machten en gepensioneerden.

Benadrukt wordt dat er een verschuiving is naar jongere mensen voor wat betreft Covid-slachtoffers. Vooral de Manaus-variant veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en kans op overlijden bij alle leeftijdsgroepen. Tot op heden zijn 523 kinderen positief getest, van wie echter niet allemaal ziekteverschijnselen vertoonden.

Tijdens de topontmoeting is ook de kwestie van achterstallige betalingen binnen de Covid-zorg aan de orde gekomen. Ziekenhuizen hebben kritische crediteuren bij wie ook over de brug gekomen moet worden. Uiterlijk donderdag moet op dit punt meer duidelijkheid komen. Zuurstof is een van de meest essentiële behoeften binnen de Covid-zorg waarvoor betaald moet worden. Producenten hebben dan wel hun volledige ondersteuning toegezegd, maar aan de andere kant zijn er achterstallige betalingen vanaf 2015. De regering zet zich in om deze betalingen zo gauw als mogelijk in te lopen. Daarnaast buigt zij zich ook over het aanpassen van de ligdagtarieven. Het systeem dreigt volgens de Nationale Ziekenhuisraad in elkaar te storten indien dit niet gebeurt, zegt de regering.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November