Samengaan vakbond en politiek nader bekeken
15 Mar 2021, 02:49
foto


Vakbonden zijn er om te waken voor de belangen van de werkende klasse, terwijl politici in het machtscentrum de belangen van land en volk moeten dienen. Wanneer vakbondsleiders en politieke machthebbers op een eerlijke en duurzame wijze de belangen van elke Surinamer dienen, dan zal dat zeker leiden tot verheffing van land en volk. In deze analyse zal ik het historische gedrag van de vakbondsleider Ronald Hooghart analyseren en op basis van zijn huidig gedrag aan het eind een conclusie trekken.

Bij het verwerven van regeermacht in 2010 heeft de politiekstrateeg en ex-president Desiré Bouterse direct Hooghart naar zich toegetrokken. Het is begonnen met het benoemen van de boezemvriend en beoogde opvolger van Hooghart, Michaell Miskin, tot minister in de periode 2010-2015. Daarna heeft Bouterse gezorgd dat Hooghart in de periode 2015-2020 DNA-lid is geworden. Bouterse wist van tevoren dat om de landsdienaren in toom te houden, hij bepaalde exponenten uit de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) moest opnemen in zijn regering. Hierdoor zou het onmogelijk zijn dat de CLO in acties zou gaan. Dat is Bouterse gedurende zijn 10-jarig presidentschap ook goed gelukt.

Wat mij verbaast is dat Hooghart op een persconferentie op vrijdag 12 maart aangeeft dat hij faliekant tegen de komst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is. Hij gaat zich verzetten en straatacties voeren als de IMF-lening wordt doorgedrukt. Deze opmerking van Hooghart heeft gemaakt dat ik persoonlijk alle respect voor hem heb verloren en nooit en nimmer meer naar zo een persoon kan opkijken. Dit komt vanwege het feit dat deze zelfde Hooghart in 2016 het IMF de hemel in prees. Hij gaf toen aan dat er geen andere keus is dan om naar het IMF te stappen, want de regering was in coma en heeft geen andere keus dan naar de EHBO te stappen. Ook bij de meeting in Ocer waar de ex-president en zijn coalitiepartners het IMF-verhaal aan het volk probeerden te verkopen, was Hooghart één van de sprekers. Hij vergeleek IMF toen met onze eigen coöperatieve bank Godo om geld te gaan lenen. Dit gedrag van Hooghart is een bevestiging van “wiens brood men eet, diens taal men spreekt”.

Hooghart moet wel komen uitleggen waarom hij toén wel voor het IMF was en nú niet. Ook moet hij de regering een alternatief aanbieden hoe uit de huidige financieel economische en monetaire malaise te komen. De huidige situatie is veel erger dan de situatie in 2016. Op dat moment in 2016 hadden wij geen leningen van Oppenheimer (totaal 675 miljoen US$) met zeer hoge rente. Ook waren de kasreserves nog niet ontvreemd en waren de verschillende goudroyalty’s nog niet verpand. Daarnaast waren er geen duizenden ambtenaren vóór en na de verkiezingen in dienst genomen en was de inventaris van de overheidskantoren niet ontvreemd. En tenslotte waren er geen dienstvoertuigen voor ‘chicken feed’ bedragen verkocht aan politieke loyalisten.

Het volk moet weten dat IMF niet het probleem is en ook geen vijand is van welke bevolking dan ook. Het probleem is de financiële ravage die Bouterse met ondersteuning van Hooghart heeft veroorzaakt, waarbij de staatsschuld rond de 150% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is. Deze zelfde Hooghart heeft ook gestemd voor het weghalen van het leningsplafond, waardoor de voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad ongebreideld kon blijven lenen. Het beleid 2010-2020 dat ondersteund werd door Hooghart was geen beleid voor duurzame ontwikkeling, maar een levensles hoe wij een land financieel, monetair en maatschappelijk kapot kunnen maken. De hoge rentes en aflossingen waarmee deze regering moet dealen zijn de dodelijke factoren die een goede toekomst voor dit volk belemmeren. Waar wij nu zijn gevallen (huidige situatie) na het struikelen (Regeringen Bouterse) is het gevolg van het object (Regeringsbeleid Bouterse) waarover wij zijn gestruikeld. Hooghart was ook deel van het struikelobject. Laat dat gezegd zijn!

Het eisen dat de regering de twk (terugwerkende kracht) moet blijven continueren is ook uit den boze. Een twk-uitkering is niet blijvend, maar tijdelijk. Ik ben het wel eens dat de periode van de twk-uitbetaling veel te lang was. Hierdoor zijn bepaalde personen op een hogere standaard gaan leven, waardoor zij in problemen zijn gekomen toen de twk-uitkering is gestopt. De regering zal dus een verhoging moeten geven welk gelijk is aan het twk-bedrag. Hopelijk zal de regering hieruit leren en in het vervolg rekening houden met de periode. Ditzelfde probleem zal ook de kop opsteken wanneer de belastingkorting van SRD 750 zal komen weg te vallen. De regering zal zeker genoodzaakt zijn om de belastingschijven met SRD 750 terug te brengen.
Gezien het huidige gedrag van Hooghart mag geconcludeerd worden dat hij met volksmisleiding en -bedrog bezig is, omdat hij geen deel uitmaakt van de huidige regering.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com

Advertenties