Akiemboto trekt brief in en blijft lid van NDP-fractie
22 Jan 2021, 00:57
foto
Met deze brief aan de Assembleevoorzitter trekt Sergio Akiemboto zijn schrijven in waarin hij het lidmaatschap van De Nationale Assemblee heeft opgezegd.


Sergio Akiemboto is teruggekomen op zijn besluit om de NDP en De Nationale Assemblee vaarwel te zeggen. Hij heeft Assembleevoorzitter Marinus Bee donderdag schriftelijk meegedeeld dat hij de opzegging van het lidmaatschap van het college intrekt. NDP-fractieleider Rabin Parmessar bevestigt tegenover Starnieuws dat Akiemboto lid blijft van de fractie. Hij heeft zijn brief waarin hij bedankt als lid van de NDP ook ingetrokken. Op de vraag of Parmessar blij is met het besluit antwoord hij kort en krachtig "zonder meer, absoluut".

"Ik blijf lid van de partij anders krijgen wij een niet relevante strijd in deze fase. Het is belangrijker om als lid van de partij de zo gekoesterde hervormingen waarover de meerderheid eens mee is, samen door te voeren," zegt Akiemboto om duidelijkheid gevraagd, aan Starnieuws. "Eerder in januari heb ik u gemeld dat ik een rationele evaluatie heb gepleegd, waaruit is gebleken dat ik via de algemene politieke constellatie in ons land niet de bijdrage kan leveren die van mij verwacht wordt, een bijdrage ter verheffing van alle Surinamers in het algemeen en mijn kiesdistrict Brokopondo in het bijzonder. De argumenten daarvoor heb ik u reeds doen toekomen in het schrijven de dato 4 januari 2021. Mijn zienswijze hieromtrent zoals verwoord in eerder genoemd schrijven blijft ongewijzigd", zegt Akiemboto in een persbericht.

Ondertussen zijn er voortschrijdende gebeurtenissen, meldt Akiemboto. "Mijn respect voor de oproep van delen van het traditioneel gezag, de achterban en enkele ondersteunende maatschappelijke groeperingen, hebben geleid tot ampele overwegingen. Ik kan u mededelen dat ik, na aanhoudend beroep welke op mij is gedaan via publieke wegen alsook de 1 op 1 gesprekken, heb ik besloten de termijn waarvoor ik gekozen ben in DNA, namens het district Brokopondo, uit te zitten. Deze oproep vanuit dat deel van het electoraat is zwaarwichtig genoeg om mijn besluit te herzien, alweer in acht nemende de moeilijke fase waarin wij zitten als land. Ik weet dat ik de gewenste bijdrage kan leveren!"

Akiemboto zegt dat hij zich voor de rest van zijn zittingstermijn zal richten op een nationaal-kritische bijdrage in het belang van Suriname. "Met de kritische begeleiding van u, de Surinaamse gemeenschap, zal ik naar mijn beste vermogen een bijdrage trachten te leveren welke invulling geeft aan de oproep tot partij-overstijgende politiek in nationaal belang.  Zo hoop ik samen met u het verschil te kunnen maken in Suriname, over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ik dank opnieuw het electoraat voor het vertrouwen in mij."
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September