C-47 reflecteert op 51-jarig bestaan
11 Jan, 22:40
foto


Vandaag 11 januari 2021, is het precies 51 jaar geleden dat de Progressieve Vakcentrale-47, afgekort C-47, werd opgericht. De vakcentrale reflecteert op deze dag op de achterliggende periode en geeft aan zich te zullen blijven inzetten voor het mobiliseren van de totale vakbeweging. Volgens de organisatie is de werkende klasse wederom op een kruispunt beland.

C-47 prijst zich gelukkig en is met name de Schepper en haar leden dankbaar dat zij in deze 51 jaren richting hebben kunnen helpen geven aan de verheffing van de werkende klasse op o.a. economisch, sociaal, educatief en cultureel gebied. Dit pad is voor de vakcentrale absoluut niet over rozen gegaan. Evenals de vele hoogte punten zijn ook vele diepte punten geweest.                                                                               

Naast de vele dieptepunten op sociaal economisch gebied heeft C-47 als democratische organisatie samen met de overige geledingen van de samenleving hele grove aanslagen op de democratie, met name in de militaire periode moeten ervaren. De vakcentrale heeft dan ook vanuit zijn verantwoordelijkheid, actief bijgedragen en doet dat overigens nog steeds, aan het herstel van de democratische rechtstaat.

Op sociaaleconomisch gebied zijn werkers vaak de dupe geweest van slecht beleid van de verschillende regeringen, en heeft de vakcentrale altijd een leidende rol gehad in het voeren van de strijd om de Surinaamse werkende klasse uit de diepe dalen te trekken. Overigens heeft deze economische strijd aan de basis gestaan en was dus ook de directe aanleiding voor de oprichting van C-47.

De bijdrage van C-47 hierin heeft zich niet beperkt tot het neerleggen van het werk bij de verschillende bedrijven en instellingen, maar ook op verschillende niveaus is het door de werkende klasse vereiste nationale beleid intern geformuleerd en ook vaak succesvol voorgelegd aan hiervoor al dan niet gehorige regeringen.
Bij het 51 jarig jubileum van de vakcentrale blijkt dat de werkende klasse wederom op zo’n kruispunt is beland. Vanwege slecht economisch beleid is de staat Suriname terecht gekomen in een positie waarin zij praktisch failliet is.

De vakcentrale is zich er volledig van bewust dat, om uit deze situatie te geraken door de gehele samenleving, inclusief door de werkende klasse offers dienen te worden gebracht. Deze offers dienen echter naar daadkracht te worden gebracht. C-47 zal niet accepteren dat de totale last op de schouders van de werkende klasse wordt afgewenteld. De gehele situatie heeft nu een extra dimensie vanwege het gehele Covid-19-gebeuren.

De vakcentrale is bezig mede een aanzet te geven tot het formuleren van een alternatief beleid op de door de regering voorgestelde maatregelen. Hiervoor zal zij in actief overleg treden met de leden die het draagvlak moeten geven aan de uiteindelijk te nemen maatregelen. Deze kwestie is echter geen aangelegenheid van C-47 alleen, maar de totale werkende klasse. De vakcentrale zal zich daarom inzetten om de totale vakbeweging te mobiliseren alternatief beleid m.b.t. het gezond maken van de economie, af te dwingen.

C-47 Bulletin
Advertenties